Alle innlegg av Øyvind Fjeld

Frognerelva – ny blågrønn korridor fram til Frognerkilen?

Gråhegre med brunørret i nebbet. Brunørretten kommer fra øvre del av vassdraget. En gjenåpning vil legge bedre til rette for at menyen kan økes med sjøørret fra Oslofjorden.
Bildet tatt november 2017. Fotograf: Risto Heinonen.

Den 12. juni 2017 kan bli en merkedag for alle venner av Frognerelva. Da la Plan- og bygningsetaten fram områdereguleringsplan for Skøyen, og blant forslagene i det 165 sider store dokumentet var også en framtidig gjenåpning av Frognerelvas nedre del. Flere kart viser en blågrønn korridor som krysser både Drammensveien, jernbanelinja og E18. Slike kart har vi i og for seg sett før – i forbindelse med kommuneplanen som ble lagt fram i 2015. Det nye i år er at det som var en skisse i kommuneplanen nå blir tatt mer på alvor. En gjenåpning av elva er faktisk vurdert i egen delrapport, utarbeidet av konsulentfirmaet COWI.

Fortsett å lese Frognerelva – ny blågrønn korridor fram til Frognerkilen?