Kategoriarkiv: Alnaelva

Østensjøbekken bør gjenåpnes

Illustrasjon av Østensjøbekken
Illustrasjon av Østensjøbekken

I forbindelse med at Sporveien AS har lagt fram planer om å oppgradere Østensjøbanen på strekningen mellom Etterstad og Hellerud, har Alnaelvas Venner uttalt seg om forslaget til detaljregulering.

I et brev til rådgivingsselskapet COWI datert 14. januar 2018 viser foreningen til at den allerede i 2011 ba Plan- og bygningsetaten om å ivareta et viktig poeng i KDP Alna Miljøpark, nemlig gjenåpning av Østensjøbekken.

– Planarbeidet som nå pågår gir en mulighet til å tilrettelegge for gjenåpning som ikke vil komme igjen i vår levetid, skriver leder Vidr Berget i Alnaelvas Venner.

Foreningen påpeker at en bekkeåpning må utredes, og være et
premiss for arbeid med broer og banelegeme gjennom området.

Les hele brevet fra Alnaelvas Venner

Les innspillet fra 2011 om Østensjøbekken

Saksinnsyn

 

 

 

Apalløkka skole adopterte

Bilde av Apaløkka skoles adopsjon av Alnaelva

Alnavassdraget 23. april 2013 og har ansvar for Vesletjern og Vesletjernbekken som ligger flott til, rett ved siden av skolen! Selv om det var mye is på vannet hentet elever fra 8. trinn vannprøver og lærte om ph, oksygen, turbiditet og fikk måle konduktivitet. Vesletjern viste seg å være svært rent!

Skolens rektor, Jørgen Torp og Trine Johnsen fra Oslo Elveforum skrev under adopsjonsbrevet som på forhånd var signert av Oslos ordfører Fabian Stang. Skolen mottok undervisningsmateriell og ramme til adopsjonsbrevet som skal henge på veggen på skolen. Tor Holtan-Hartwig og Karsten Sølve Nilsen fra Oslo Elveforum og Alnaelvas Venner underviste i vannmåling og fortalte om Alnaelva som gir rike muligheter for god undervisning i mange fag.