Kategoriarkiv: Arrangementer

Seminar om forvaltning av urbane vassdrag

Asker, Bærum og Oslo Elveforum arrangerer vassdragsseminar torsdag 19. april. Målet med seminaret er få frem kunnskap og erfaringer om modeller for praktisk samarbeid for å bedre forvaltningen av våre urbane vassdrag.

Torsdag 19. april 2018 kl. 0830 – 1630

CIENS Forum, Forskningsparken – Oslo Science Park,
Gaustadalléen 21, 0349 Oslo

Asker, Bærum og Oslo kommuner har mange vassdrag som renner gjennom bymessig bebyggelse. Disse urbane vassdragene utsettes for påvirkning fra mange brukere. Dette kan føre til redusert opplevelsesverdi, tap av biologisk mangfold og forurensning.

Mye godt arbeid gjøres for å bedre forholdene. Mange aktører er involvert: kommuner, miljømyndigheter i stat og fylke, grunneiere og utbyggere, og ideelle organisasjoner som våre tre elvefora. Godt samarbeid er et nøkkelen for å lykkes!

Seminaret tar for seg ansvarsfordelingen og fokuserer på praktisk forvaltning i de tre kommunene: Hvordan forvalter Asker, Bærum og Oslo sine vassdrag? Hva kan vi lære av restaureringer og tiltak som er gjennomført? Hvilke gode eksempler har vi på praktisk samarbeide mellom kommuner, utbyggere, grunneiere og idéelle organisasjoner?

Påmelding sendes på epost til ida.fossum@getmail.no 
Oppgi navn, adresse, telefonnummer og epost-adresse.

Last opp programmet for seminaret (pdf)

Seminarkomité

Ida Fossum Tønnessen, rådgiver Oslo Elveforum
Unn Orstein, leder Asker Elveforum
John Tibballs, leder Lysakervassdragets Venner
Haakon Thaulow, sivilingeniør Thaulow Consult
Bo Wingård, leder Bærum Elveforum  

 

Åpningsfest for Gaustadbekken

Foto av Gaustadbekken og glade elvevenner
Glade elvevenner ved Gaustadbekken. Fra v.: Kari Dogger (Frognerelven), Ida Fossum Tønnessen (Mærradalsbekken), Trine Johnsen (Ljanselva), Ellen B-I Jacobsen (Mærradalsbekken), Per Østvold (leder for Oslo Elveforum), Øyvind Fjeld (Frognerelven) og Leif Bertnes (Ljanselva)

Gjenåpning av Gaustadbekken ble markert fredag 10. november.  Mange elvevenner, representanter for kommunale etater og
prosjektledere hadde møtt opp i Forskningsparkens lokaler på Blindern for å feire gjenåpningen med taler, blomsteroverrekkelser og bespisning.

Unni Eriksen fikk blomster som takk for sin innsats.
Unni Eriksen fikk blomster som takk for sin innsats.

Unni Eriksen, rådgiver i Oslo Elveforum, var en av talerne. Sammen med Oslo Elveforums første leder, Sigurd Tønsberg, var hun en av pådriverne for gjenåpning av Gaustadbekken.

 

Fortsett å lese Åpningsfest for Gaustadbekken

Vellykket forummøte

Are Eriksen peker mot plassen for det planlagte høyhuset på Gullhaug torg.

Oslo Elveforum avholdt et vellykket forummøte torsdag 26. oktober 2017 med vel 20 deltakere fra elvegruppene.

Før møtet var det befaring i Nydalen hvor Are Eriksen og Gard Espeland redegjorde for byggeplanene på Gullhaug torg og Redskapsfabrikken.

Les også:

Er det et høyhus over Akerselva vi skal vise fram i 2019?

Rasmus Reinvang

Redskapsfabrikken i Nydalen må bevares.

Byrådssekretær for byutvikling, Rasmus Reinvang (MDG), innledet til debatt på det etterfølgende forummøtet, som ble avholdt i lokalene til Ensliges Forening i Grefsenveien 28. Byggefritt belte og byggehøyder langs byens vassdrag var hovedtemaene.

Are Eriksen

Are Eriksen, leder for Miljøforeningen Akerselvas Venner (MAV) og rådgiver i Oslo Elveforum gikk deretter gjennom

Gard Espeland

Oslo kommunes høyhusstrategi.

Les også: Are Eriksen: Høyhus og byggefritt belte langs vassdrag.

 

Eivind Bødtker

Eivind Bødtker, Hoffselvens Venner og Øyvind Fjeld, Frognerelvens Venner, ga deretter en orientering om «Skøyen – byfortetning med høyhus, trafikknutepunkt og åpning av Frognerelven».

Øyvind Fjeld

(Trykk på bildene for å få opp større utgaver.)

 

To veteraner i Oslo Elveforum: Trine Johnsen og Ida Fossum Tønnessen

Langs Frognerelven i fakkellys

Uranienborg skole, som har adoptert Frognerelven, bidro med stort miljøengasjement og dans langs elven i fakkellys torsdag 10. november 2016.

Arrangementet startet med tale av rektor Randi Tallaksen fra Uranienborg skole, som takket alle medvirkende og sponsorer: Oslo Elveforum, Frognerelvens Venner, Bymuseet, Frognerparkens Venner, Oslo kommune, Rusken og Sparebankstiftelsen DNB.

Så lød fanfare (elever som spilte) fra Bymuseet og minner fra fortiden med ball på Frogner Hovedgård hos familien Anker, ble presentert av husholdersken og kjøkkenjenta som brøytet seg fram gjennom tilskuerne i gammeldagse klær og fremførte et skuespill der det også gikk frem at vasking foregikk i elven!

Langs den fakkelbelyste elven viste elevene stor danseglede og miljøengasjement. Det var elever i demonstrasjonstog, innholdsrike plakater med miljøbudskap,  elvequiz – og mange vannhjul i ulike størrelser var plassert i elven – det var så flott!

Over tusen personer fikk oppleve Frognerelven i fakkellys! Og i etterkant hjalp elever, sammen med Ruskenpatruljen, å rydde opp.

Bymiljøetaten hadde gruset gangveien på forhånd. Litt snø og kuldegrader ga fin stemning ved elven i fakkellys. Mange gode hjelpere gjorde at arrangementet ble vellykket.