Kategoriarkiv: Elve- og bekkeåpning

Møte i «nye» SaFoVa

I et møte i Samarbeidsforum for vassdrag (SaFoVa) den 27. juni ble et nytt mandat for forumet godkjent. I det nye mandatet er det lagt vekt på at forumet skal være en arena for gjensidig informasjonsutveksling. Det nye mandatet er … Les videre

Skrevet i Elve- og bekkeåpning, SaFoVa | Legg igjen en kommentar

Riv Nylandsbrua!

Skrevet i Akerselva, Elve- og bekkeåpning | Legg igjen en kommentar

Oslo Elveforums innspill til revidering av styringsdokumentet

I brev av 1. februar 2017 til Vann- og avløpsetaten har Oslo Elveforum fremmet en rekke forslag til forbedringer av dokumentet «Prinsipper for gjenåpning av elver og bekker i Oslo». Les hele brevet.  

Skrevet i Elve- og bekkeåpning | Legg igjen en kommentar

Prinsipper for gjenåpning av bekker og elver i Oslo 2015

Det er en politisk målsetning å gjenåpne flest mulig av Oslos lukkede bekke- og elvestrekninger. Dette er viktig for å kunne håndtere klimaendringene med mer og kraftigere nedbør, og gjøre Oslo til en attraktiv, blågrønn by. Ved gjenåpninger vil en … Les videre

Skrevet i Elve- og bekkeåpning | Legg igjen en kommentar

Bekker i Oslo

ANDRE VASSDRAG over hele byen i alfabetisk rekkefølge. Denne oversikten omfatter ikke alle vassdrag i Oslo.  Vi interesserer oss også for de mange bortgjemte bekker i byggesonen, for skjulte og åpne dammer og våtmarker. For å gjøre listen mer komplett vi … Les videre

Skrevet i Elve- og bekkeåpning | Legg igjen en kommentar

Oslos gjemte/glemte bekker med utløp i fjorden.

I tillegg til de ti elvene vi i dag omtaler som byens hovedvassdrag, fantes det i sin tid også noen mindre vassdrag med utløp direkte i fjorden. Disse siste er alle overdekket. Iberegnet et enormt antall sidebekker til alle Oslos … Les videre

Skrevet i Elve- og bekkeåpning | Legg igjen en kommentar

Ta elva tilbake til byen

Ta elva tilbake til byen – var slagordet Oslo Elveforum benyttet da arbeidet startet år 1999-2000. Det startet i medvind fra både politiske og administrative myndigheter som i en årrekke hadde forberedt det gjennombruddet som kom ved årtusenskiftet. Oslos elver … Les videre

Skrevet i Elve- og bekkeåpning | Legg igjen en kommentar