Kategoriarkiv: Frognerelva

Frognerelva – ny blågrønn korridor fram til Frognerkilen?

Gråhegre med brunørret i nebbet. Brunørretten kommer fra øvre del av vassdraget. En gjenåpning vil legge bedre til rette for at menyen kan økes med sjøørret fra Oslofjorden.
Bildet tatt november 2017. Fotograf: Risto Heinonen.

Den 12. juni 2017 kan bli en merkedag for alle venner av Frognerelva. Da la Plan- og bygningsetaten fram områdereguleringsplan for Skøyen, og blant forslagene i det 165 sider store dokumentet var også en framtidig gjenåpning av Frognerelvas nedre del. Flere kart viser en blågrønn korridor som krysser både Drammensveien, jernbanelinja og E18. Slike kart har vi i og for seg sett før – i forbindelse med kommuneplanen som ble lagt fram i 2015. Det nye i år er at det som var en skisse i kommuneplanen nå blir tatt mer på alvor. En gjenåpning av elva er faktisk vurdert i egen delrapport, utarbeidet av konsulentfirmaet COWI.

Fortsett å lese Frognerelva – ny blågrønn korridor fram til Frognerkilen?

Åpningsfest for Gaustadbekken

Foto av Gaustadbekken og glade elvevenner
Glade elvevenner ved Gaustadbekken. Fra v.: Kari Dogger (Frognerelven), Ida Fossum Tønnessen (Mærradalsbekken), Trine Johnsen (Ljanselva), Ellen B-I Jacobsen (Mærradalsbekken), Per Østvold (leder for Oslo Elveforum), Øyvind Fjeld (Frognerelven) og Leif Bertnes (Ljanselva)

Gjenåpning av Gaustadbekken ble markert fredag 10. november.  Mange elvevenner, representanter for kommunale etater og
prosjektledere hadde møtt opp i Forskningsparkens lokaler på Blindern for å feire gjenåpningen med taler, blomsteroverrekkelser og bespisning.

Unni Eriksen fikk blomster som takk for sin innsats.
Unni Eriksen fikk blomster som takk for sin innsats.

Unni Eriksen, rådgiver i Oslo Elveforum, var en av talerne. Sammen med Oslo Elveforums første leder, Sigurd Tønsberg, var hun en av pådriverne for gjenåpning av Gaustadbekken.

 

Fortsett å lese Åpningsfest for Gaustadbekken

Langs Frognerelven i fakkellys

Uranienborg skole, som har adoptert Frognerelven, bidro med stort miljøengasjement og dans langs elven i fakkellys torsdag 10. november 2016.

Arrangementet startet med tale av rektor Randi Tallaksen fra Uranienborg skole, som takket alle medvirkende og sponsorer: Oslo Elveforum, Frognerelvens Venner, Bymuseet, Frognerparkens Venner, Oslo kommune, Rusken og Sparebankstiftelsen DNB.

Så lød fanfare (elever som spilte) fra Bymuseet og minner fra fortiden med ball på Frogner Hovedgård hos familien Anker, ble presentert av husholdersken og kjøkkenjenta som brøytet seg fram gjennom tilskuerne i gammeldagse klær og fremførte et skuespill der det også gikk frem at vasking foregikk i elven!

Langs den fakkelbelyste elven viste elevene stor danseglede og miljøengasjement. Det var elever i demonstrasjonstog, innholdsrike plakater med miljøbudskap,  elvequiz – og mange vannhjul i ulike størrelser var plassert i elven – det var så flott!

Over tusen personer fikk oppleve Frognerelven i fakkellys! Og i etterkant hjalp elever, sammen med Ruskenpatruljen, å rydde opp.

Bymiljøetaten hadde gruset gangveien på forhånd. Litt snø og kuldegrader ga fin stemning ved elven i fakkellys. Mange gode hjelpere gjorde at arrangementet ble vellykket.

Frognerelva

Foto: Trine Johnsen

Frognerbekken/Sognsvannsbekken kommer fra Sognsvann via Frognerparken til Frognerkilen. Vassdraget har et nedbørsfelt på 2 kvadratkilometer med Åklungene, Svartkulp, Sognsvann, Blanksjøene og Båntjern som større vannkilder. Sognsvannsbekken og Frognerelven er hovedløpet i det 7 km lange vassdraget fra Sognsvann til Frognerkilen. To viktige sidebekker er Risbekken og Gaustadbekken.

Les mer i Ida Fossum Tønnessens artikkel i St. Hallvard

Frognerelvas Venner

Øyvind Fjeld

Frognerelvas Venner er en arbeidsgruppe med aktive vassdragsvenner og elvevoktere.

Vi arbeider for at Frognervassdraget skal være et levende vassdrag, like fra Sognsvann til Frognerkilen. Vi står også for tiltak i egen regi, som elvevandringer og samarbeid med skoler.

Ta kontakt hvis du ønsker å bidra.

Kontaktperson
Øyvind Fjeld, e-post: shrg@online.no

Du finner oss også på Facebook.

Uranienborg skole adopterer Frognerelven


 

 

Uranienborg skole adopterte Frognerelva 4. april 2014 med ansvar for området fra Frognerparken til utløpet i Frognerkilen. Alle skolens elever og lærere (700) var tilstede under seremonien som foregikk i praktfull vær ute i skolegården.

Først informerte eleven Klara skolebarna og ungdommene om opplevelser de kan få ved elva. Klara var en av vinnerne i Levende Vassdrag-konkurransen 2013 (- se videoen elevene laget på www.levendevassdrag.no ). Klara ga ordet videre til Trine Johnsen som fortalte om forpliktelsene ved elveadopsjon. Hun gjennomførte så «seremonien» sammen med rektor Randi Tallaksen som skrev under på adopsjonsbrevet som allerede var signert av Oslos ordfører Fabian Stang. Skolen mottok undervisningsmateriell og ramme til adopsjonsbrevet som skal henge synlig på skolen.

Så tok Rusken-general Jan Hauger ordet og fortalte at Oslo er nominert til å bli europeisk miljøby og at alle kan hjelpe til så Oslo vinner i 2016. Han snakket videre om «Elverusken» og viktigheten av å passe på Frognerelva slik at den er ren og ryddig.

Deretter fikk lærer Brit Elin Dobbe blomster av rektor for arbeidet hun har nedlagt for skolen gjennom et prosjekt der det er lagt inn vassdragsrelatert undervisning på alle trinn i forskjellige fag i henhold til kunnskapsløftet. Programmet vil ligge fast fra år til år slik at alle elevene får samme vassdragsrelaterte undervisning i naturfag, matematikk, kunst og kultur og språkfag.  Det er å håpe at dette glimrende opplegget kan spres til andre skoler!

Etter taler og seremonier ble det satt på musikk over høyttaleranlegget som inspirerte barna i skolegården til umiddelbart å danse rundt i lange rekker til «What does the fox say». Det var festlig!