Kategoriarkiv: Gjersjøelva

Oppgangssaga i Gjersjøelva

Gjersjøelva

Oppgangssaga i Gjersjøelva ble bygd og innviet i april 2002. Saga står omtrent der den siste vannsaga i Gjersjøelva sto inntil den ble lagt ned i 1908.

Allerede midt på 1990-tallet oppsto ideen om å synliggjøre den store sagbruksvirksomheten i elva ved å sette opp en oppgangssag.

Gjersjøelvprosjektet ble startet av Oppegård jeger- og fiskerforening i 1991. Foreningen ønsket å forbedre oppvekstmulighetene for laks og sjøørret i elva. Etter hvert dreide det seg om å gjenskape en oppgangssag i elva.

Et samarbeid mellom Oppegård jeger- og fiskerforening, historielaget, båtforeningen, naturvernforbundet, kommunen og grunneierne ble så et arbeid med å utvikle Gjersjøelvdalen til et område for kulturminnevern, rekreasjon og friluftsliv.
I sommerhalvåret er det omvisning og demonstrasjon av saga. Kontakt Oppegård Historielag eller Oppegård Jeger og Fiskerforening for informasjon om tidspunkt for omvisning.

Les mer her.

Er du klar for en lokalhistorisk opplevelse og et innblikk i ekte, gammel industrihistorie? Da bør du sjekke ut denne videoen på Oppegård Avis.

Last ned videoen her.

 

Gjersjøelva

Gjersjøelva renner fra nordenden av Gjersjøen, ved Gjersjø bru, og ut i Bunnefjorden langs med Oppegård båthavn. I over 400 år har man skipet ut trelast fra Gjersjøelvas munning, og fortsatt kan vi i dag se ruiner etter omfattende virksomhet langs elven. Her er rester etter demninger, rørledninger, brofundamenter, hustufter, veifar, samt fundamenter til møller, sager, kraftverk og salpeterverk.

Les mer på dette nettstedet om Oppegård kommune.

Les Ida Fossum Tønnessens artikkel om Gjersjøelva i St. Halvard 3+4/2010.

Gurisaga ved Gjersjøelva, rekonstruert i 2001

Harald er nominert til Frivillighetsprisen

Harald Lundstedt. Foto: Østlandets Blad

Oppegård kommune har nominert Harald Lundstedt som kandidat til den nasjonale Frivillighetsprisen 2012, melder Østlandets Blad den 21. august 2012.

Det er Frivillighet Norge som arrangerer jakten på gode kandidater til prisen. Landets kommuner er oppfordret til å foreslå en eller flere gode kandidater.

Harald Lundstedt fikk tildelt Oppegård kommunes Frivillighetspris for 2011 under et arrangement i januar i år, og ordføreren mener han er rett person til å nomineres for den nasjonale prisen. Lundstedt har lagt ned et hav av timer med frivillig arbeid gjennom en lang årrekke.

Han har først og fremst gjort en betydelig innsats for Gjersjøelvprosjektet som han var med og startet i 1991. Her har han bidratt med det meste både når det gjelder anlegging av fisketrapper i elva, og gjenreising av kulturminner, som oppgangssaga og arbeiderboligene som har blitt museum.

Han bruker også mye av sin tid til å guide interesserte som vil se saga i bruk, samt arrangerer elvevandring. I tillegg til den glødende interessen for Gjersjøelva, er Harald Lundstedt også en ivrig forkjemper for natur- og friluftsliv, og tar gjerne en kamp for å sikre at også kommende generasjoner skal få tilgang til friluftsliv i sin hjemkommune.

Den siste tiden har Lundstedt viet mye tid til planlegging av en ny tursti langs Gjersjøelva, en turopplevelse med innslag av broer for å krysse elva. Dette forteller Østlandets Blad.