Kategoriarkiv: Hoffselven

Utenom asfalten

Fra Bestumkilen til Voksenkollen.

Kan det være mulig? Nemlig å vandre fra Bestumkilen til Voksenkollen uten å måtte gå på asfalt? Ja, men bare hvis man ser litt stort på det. Turen som er beskrevet nedenfor, må nok innom asfalten på drøye 10 % av strekningen. Denne flotte trimturen midt i våre hjemlige trakter er det relativt få som kjenner i sin helhet. Når jeg har valgt ut denne strekningen, er det både fordi den følger Hoffselven («Min elv») og fordi hele strekningen i kommunebyråkratiet til sammen utgjør en enhet med arbeidstittel «Turvei A5». Den fortjener et bedre navn. Derfor utfordrer jeg Vinderen Historielag til å arrangere en navnekonkurranse for stien, selvsagt med både jury og premier. Ja, for store deler av den ca. 10 km lange strekningen er sti, ikke egnet for barnevogner. Turen går fra Bestumkilen, oppover langs elven, Oslos sjette største vassdrag, til Midtstuen. Her forlater den både bekken og byggesonen og går til toppen av Holmenkollen. Turvei A5 går videre gjennom byggesonen til Lillevann eller Voksenkollen st. Traséen er svært dårlig merket, derfor er det best å ha med kjentmann.

Fortsett å lese Utenom asfalten

Smestad skole adopterer

Oslo Elveforum gratulerer Smestad skole som har adoptert Hoffselva!

Skolen tar ansvar for vassdraget (inkludert Holmenbekken og Makrellbekken) fra Ring 3 til utløpet ved Sjølyst innerst i Bestumkilen.

Skolen og folk i nærmiljøet kan gjerne ta kontakt med personene på bildet vedr. informasjon om Hoffselva. Fra venstre på bildet sees Egil Baanerud, Julie Løddesøl, Sigurd Tønsberg og Eivind Bødtker fra Hoffselvens Venner – de hjalp elevene over elva før adopsjonen fant sted.

Adopsjonsbrevet var på forhånd signert av ordfører Fabian Stang og rektor Yngvil Hestenes skrev under adopsjonsbrevet sammen med Trine Johnsen fra Oslo Elveforum.

Elever, lærere og foreldre ved Smestad skole lover å

  • bli kjent med og oppleve natur- og kulturverdiene
  • lære å ta hensyn til planter, dyr og kulturminner
  • lære å melde fra om ulovlig forurensning og holde vann og strandkanter fri for søppel.

Skolen har bestemt at 3. trinn skal arbeide spesielt med Hoffselva. Vi tror de vil få mange gode opplevelser og mye lærdom – og ønsker lykke til!

 

Hoffselven – min elv

Hans Fredrik Horn har kartlagt hele vassdraget som utgjør Hoffselven, med åpne og gjemte bekker.

1. Hoffselven

Den egentlige Hoffselven starter der tilførselsbekkene møtes, rett øst for Hoff gård i Ullern bydel. Området her er relativt utilgjengelig nede i en ravine med tett skog på alle kanter. Det gjør det vanskelig å få øye på den fine fossen, Dronningfossen, like ovenfor bekkemøtet. Området her er regulert til friområde, men tilhører Hoff gård.

Drøye hundre meter lenger ned kommer man til Hoffsdammen. Dette er en kunstig dam som er helt gjengrodd i løpet av de seneste 25 år og ikke lenger fortjener betegnelsen «dam». Men som følge av demningen får vi en fin foss som bringer elven ned i en ny ravine. Her finner vi rester etter en gammel mølle.

Fortsett å lese Hoffselven – min elv