Kategoriarkiv: Lysakerelva

Lysakervassdragets Venner

Lysakervassdragets Venner (LvV) er en medlemsforening i Oslo Elveforum og i Bærum Natur- og friluftsråd.

LvV er en lokal forening som arbeider for å fremme en helhetlig forvaltning av elvene, bekkene og de grønne kantsonene som drenerer mot Lysakerfjord.

Medlemskap koster kr. 150.

Fem gode grunner til å støtte LvV:

  1. Vi kjemper for friområdene langs Lysakerelva, rundt Bogstadvannet og langs Sørkedalselva, og særlig for å få etablert turstier hele veien.
  2. Gjennom Oslo Elveforum og Bærum Natur- og Friluftsråd er vi høringsinstans i plan- og reguleringssaker.
  3. Vi arbeider for en helhetlig forvaltning av hele Lysakervassdraget fra Storflåtan nord i Marka til fjorden for å sikre sunne elver, bekker og vann.
  4. Vi bygger opp og ivaretar en betydelig kunnskap om vassdragets historie, geografi og natur.
  5. Vi samarbeider med kommunene om tiltak for å bedre forvaltning langs vassdraget gjennom hensynsfull regulering, tilsyn og skjøtsel

Støtt oss ved å bli medlem!

Gå til vårt innmeldingsskjema og meld deg inn.

Kontaktperson

Styreleder John Tibballs,
Kvernveien 24A, 0383 Oslo
tlf: 22 52 32 74 – m: 469 24 125
e-post: jetibballs@hotmail.com

e-post:  styret@lvv.no

 

Lysakerelva

Lysakerelva renner fra Bogstadvannet til Lysakerfjorden. Den har fått sitt navn etter gården Lysaker som lå på Bærumssiden ved munningen. Et gammelt navn på elven er Fod eller Fad som betyr gjerde eller grenseskille. Den som i riktig gamle dager ville ferdes enten til Ringerike, Vestlandet eller Nidaros, vadet over Fåd rett ovenfor Granfossen. Etter hvert kom det en bro over Fåd, nemlig Fåbro. Elven har alltid vært en viktig grenseelv og ble fra 1948 grense mellom Oslo og Bærum.

Lysakerelva renner gjennom et terreng som varierer fra rolig morenelandskap via et juv med flere viltre fosser frem til havet i Lysakerfjorden.

Elvas store, men høyst variable, vannføring skyldes et nedbørsfelt som strekker seg forbi Storflåtan nordvest i Marka. Rester etter sag- og møllebruk står ved elvebredden som tause vitner om tiden da vannfallene ble utnyttet industrielt. I dag utgjør kantsonen et friområde på vel 700 mål.

Fordi elva danner Oslos vestgrense mot Bærum langs hele strekningen er forvaltningsansvar delt mellom kommunene.

Du kan lese mer om Lysakerelva i Ida Fossum Tønnessens artikkel i St. Hallvard 2/2009.