Kategoriarkiv: Østensjøvannet

Vil ha blågrønn trase som forbinder Østensjøområdet med Alna miljøpark

Østensjøvannet
Østensjøvannet

Østensjøvannets Venner har uttalt seg om planene som Sporveien AS har lagt fram om å oppgradere Østensjøbanen på strekningen mellom Etterstad og Hellerud.

– Det er ønskelig å tilrettelegge for en blågrønn trase som forbinder Østensjøområdet miljøpark med Alna miljøpark. En slik trase forutsetter etablering av turvei og hel eller delvis åpning av
Østensjøbekken som krysser planområdet, uttaler Østensjøvannets Venner i et brev av 15. januar 2018 til COWI.

Foreningen skriver at den i utgangspunktet har en viss forståelse for at Sporveien ikke anser bekkeåpning og etablering av turvei som liggende innenfor sitt ansvarsområde. Men påpeker at dagens sporveistrase er en av de viktigste hindringene for en fremtidig bekkeåpning.

– En forutsetning for å kunne lykkes med å få bekken opp i dagen er således at man ved ethvert prosjekt som berører traseen legger til rette for at dette i fremtiden blir gjennomførbart. Det er med andre ord ikke nok at tiltaket ikke forverrer mulighetene. Av denne årsak har vi derfor tatt opp denne saken i forbindelse med alle
reguleringssaker som direkte eller indirekte påvirker mulighetene for fremtidig bekkeåpning, uttaler foreningen.

Også Alnaelvas Venner har uttalt seg til fordel for gjenåpning av Østensjøbekken.

Les hele brevet fra Østensjøvannets Venner

Saksinnsyn 

 

Østensjøvannets Venner

ØstensjøvannetØstensjøvannets Venner arbeider for vern og forsvarlig skjøtsel av Østensjøområdet miljøpark som inkluderer Østensjøvannet naturreservatet, det omkringliggende natur- og kulturlandskap, herunder Østensjø og Abildsø gård som er fredet etter kulturminneloven.

Østensjøvannets Venner ble opprettet i 1983, først som en «løs gruppe», fra 1988 som forening. Foreningen har i 2018 over 3000 medlemmer. Det er observert ca. 230 fuglearter ved vannet, 45 – 50 arter hekker der hvert år. Området har et rikt planteliv med ca. 440 arter.

Østensjøvannets venner er tilsluttet Oslo Elveforum.

Les mer på Østensjøvannets Venners egen nettside.