Har satt opp 18 informasjonstavler langs elver og bekker

Sverre Samuelsen og Leif Bertnes er avbildet ved ved den siste av 18 informasjonstavler som er satt opp. Denne står ved Maridalsvannet der turstien langs Akerselva starter.

Oslo Elveforum (OE) har i samarbeid med lokale elvegrupper satt opp 18 informasjonstavler langs Oslos elver og bekker. De tre siste ble satt opp ved Akerselva i juli i år og er plassert henholdsvis ved Oset ved Maridalsvannet (der turstien starter), i Nydalen og på Nedre Foss. Formålet er å gi informasjon om Akerselva Miljøparks historie, turveier, dyre- og fugleliv, fisking mm.

Totalt beløper kostnadene seg til 360.000 kroner og er dekket gjennom bevilgninger fra GjensidigeStiftelsen og Bymiljøetaten. Det er de lokale elve- og bekkegruppene som har bestemt tekst og bilder.

Ansvarlige for OEs skiltprosjekt har vært Leif Bertnes og Sverre Samuelsen (bildet). Dette er to ildsjeler som gjennom flere år har gjort en stor innsats for å stimulere flere til å bruke Oslos blågrønne årenett.

De 18 informasjonstavlene fordeler seg slik:
Hoffselven                  2
Mærradalsbekken     1
Frognerelven              2
Hovinbekken              2
Akerselva                    3
Alna                             5
Ljanselva                     2
Ellingsrudelva            1    

Hjelp oss med å fjerne tagging

Oslo Elveforums lokale elve- og bekkegrupper har tatt på seg ansvaret for å vedlikeholde informasjonstavlene. Det vil være til stor hjelp hvis du sender oss en melding om tagging eller andre problemer. Kontakt lokal elve- eller bekkegruppe eller sende en e-post til post@osloelveforum.no.

Slik ser de tre tavlene langs Akerselva ut (trykk på bildet for større tekst)

Tekst og bilder på en informasjonstavle om Akerselva.

Kart som viser plasseringen av de 18 tavlene

De grønne markeringene er tavler satt opp av Miljøprosjekt Ljanselva i samarbeid med Oslo Elveforum. De røde markeringene er tavler satt opp av Oslo Elveforum i samarbeid med lokale elve- og bekkegrupper.
Dette innlegget ble publisert i Informasjonstavler. Bokmerk permalenken.