Informasjon om Miljøprosjekt Ljanselva

Miljøprosjekt Ljanselva er en frivillig virksomhet som drives av en gruppe interesserte personer i nær kontakt med bydelene Nordstrand, Søndre Nordstrand og Østensjø og berørte kommunale etater.

Lokale kontakter og hjelpere er Nordstrand Rotaryklubb, Søndre Aker Historielag, Østmarkas Venner samt skoler og barnehager, velforeninger og borettslag langs Ljanselva. Vi deltar i Oslo Elveforum som er et kompetanse- og kontaktnettverk for arbeidsgrupper for hver av de ti Oslo-elvene.

På sidene til Miljølære finnes også litt om Ljanselva.

Vi er også på FaceBook.


OM OSS

Organisasjonsnr: 997 867 815, kontonr: 0530 08 56898

Vi ønsker bl.a. å hjelpe til med

 • opplevelser og læring i friluft (barnehaver, skoler, voksne, innvandrere)
 • utvikling av oppvandring av sjøørret
 • skoleadopsjon for tilsyn av elven
 • turstier
 • kulturskilting

Våre FREMTIDSPLANER finner du som siste punkt i siste årsmelding under Referater lenger ned på siden.

Våre Resultater.

Våre Prosjekter.

Våre Vedtekter.

Du kan komme i kontakt med Miljøprosjekt Ljanselva med en epost til ljanselva@osloelveforum.no eller med en av oss:

 • Trine Johnsen,     t: 986 69 253, leder, skolekontakt, prosjekter, turer, e: johnsen.trine@gmail.com
 • Leif Bertnes,        t: 909 22 194, kasserer, utleie av Sagstua /Sagløkka, KART, kulturbeite,  e: l-bertn@online.no
 • Sverre Samuelsen, t: 405 29 810, sekretær, webmaster, stier, skilt, e: sver-sam@online.no
 • Ida Hvoslef,         t: 952 35 972, landskapsarkitekt, biologi, dammer, e: idaverd@gmail.com
 • Arne Lunde,         t: 975 78 494, elverydding og transport, e: arne@mortensrud.no
 • Lars-Evan Pettersson, t: 959 04 011, historie, kultur, e: larsevanp@gmail.com
 • Åse Julsvik,          t: 22 61 26 18 / 907 41 785, elvevandringer og friluftsliv, aktivitetsskolen, e: julsvik@online.no
 • Arild Hagness,     e: karild@hagness.no
 • Kjell Hatteland,   e: kattel1168@gmail.com
 • Torill Syversen,    e: torill.syversen@gmail.com
 • Helge Viken,         e: helge_e_viken@hotmail.com
 • Liv Jorunn Eriksen, e: joruve@online.no
 • Asle Andresen,      t: 22 61 19 18, undervisning om bunndyr og vann på ungdomstrinnet,  Prinsdalsbekken og Grønliåsen, e: asles3@hotmail.com
 • Arne Andersen,     t: 906 40 653 / 63 81 62 47, livet i vann, geologi, planter og trær, e: aa@limnoan.no
 • Hjalmar Eide,        t: 924 01 982, fisk, fisketrapp, fiskeliv, e: he@njff-akershus.no

REFERATER


HØRINGSUTTALELSER

 • Gjersrudtjern er forurenset av sprengstein ifm. jernbanetunnellen høsten 2016.
 • Gjersrudbekken rammet av ammoniakkutslipp – pressemelding med kommentar fra Miljøprosjekt Ljanselva (mai 2013)
 • Plan for nytt dobbeltspor Oslo S – Ski- Follobanen – er av betydelig interesse for Ljanselvvassdraget. Både Ljanselva og Gjersrudbekken vil bli berørt av anleggsarbeidet.
  Se vår høringsuttalelse (mars 2010) og høringsuttalelse (juni 2011). I tillegg kan du finne høringsuttalelser under hovedsidene til Oslo Elveforum.
 • Ljabrutrikken forlenges til Hauketo? Se vår høringsuttalelse. (des 2010)
 • Holmlia – behandling av overflatevann. Les vår høringsuttalelse (jan. 2011).
 • Postdammenpå Munkerud foreslås vernet (juli 2011).
 • Nordstrandveien 125 – må rydde opp (april 2012).
 • Skullerud – vannoverføring (mai 2012)
 • Markagrensen i Søndre Nordstrand (august 2012)