Kart + Kultur

Kart

Miljøprosjekt Ljanselva har laget et tur- og opplevelseskart – som du ser over – eller velg det nye her i stor størrelse.

(På (den gamle) papirutgaven er det fyldige beskrivelser og bilder. Kartet kan kjøpes – send epost til  Leif Bertnes )

Kartet  med beskrivelser du finner her på nettet er oppdatert i 2017. Vi har delt det hendig opp og du kan skrive ut, forstørre og forminske. Oversiktskart er delt i 5 deler – på det kan du klikke på rødt navn nede i høyre hjørne i hver delrute for å få frem aktuell del med kart, tekst og bilder. På hver enkelt del kan du nederst klikke deg videre til en annen del.

God tur – hjemme og langs Ljanselva! (Kontakt oss gjerne hvis du har kommentarer, forslag, bilder eller spørsmål – send epost til: Sverre Samuelsen )

Naturvernforbundet i Oslo og Akershus har laget naturkart for mange områder og elver, deriblant Ljanselvas øvre og nedre del – se noa.no.


Velkommen på tur langs Ljanselva!

Det finnes en god turvei eller sti langs elva fra Fiskevollbukta ved Bunnefjorden til Lutvann nord i Østmarka. Noen steder er turveien et stykke fra elven – men her går det gjerne en sti nærmere.

Det er laget et kart over Ljanselva Miljøpark med beskrivelse på baksiden. Se over.

I tillegg kan du her finne følgende forslag – velg: A: Ljanselvas øverste kilder,  B: Nøklevann – Sagstua,  C: Sagløkka – Hauketo,   D: Hauketo – Fiskevollen

Kanskje er du også interessert i å følge en av sidebekkene: Gjersrudbekken, Prinsdalsbekken, Lusetjernbekken eller Dalsbekken? Av disse fire sidebekkene er det foreløpig bare Gjersrudbekken og Dalsbekkken som kan by på en ordentlig turvei med barnevogn- og sykkelstandard. Prinsdalsbekken og Lusetjernbekken renner inntil videre lukket på flere strekninger.

Velg: E: Holmlia – Fiskevollen,  F: Stensrudtjern – Hauketo.

I tillegg er det en «Kulturvandring» fra Lutvann til Hvervenbukta – delt i 3:  1: Nøklevann – Skullerud,  2: Skullerud – Hauketo,  3: Hauketo – Fiskevollen.

Oslofjorden.com har også turforslag!

Skiforeningen.no har forslag til turer året rundt – til fots, på sykkel og ski i hele Oslomarka – se kartet her.

GOD TUR !


Kulturminner langs Ljanselva

Ljanselva har i århundreder vært en livsnerve og ”blodåre” for livet i våre bydeler. Vannet gav liv, energi og livsgrunnlag for menneskene som bodde her. Fortsatt finnes mange hundre år gamle spor av menneskers liv langs elva. Dette er kulturminner som er viktig å bevare. Miljøprosjekt Ljanselva har tatt et et intiativ for å få registert og få vernet disse kulturminnene for ettertiden. En prosjektgruppe ledet av Lasse Heimdal med representanter fra tilliggende bydeler, vel, Søndre Aker Historielag, Rotary og Oslo Elveforum jobber nå sammen med Byantikvaren i Oslo for å få registert kulturminnene,slik at de kan vurderes for oppføring på kommunens ”gule liste” over verneverdige objekter. Gruppen samler inn historiske data, fotodokumentasjon og GPS posisjoner. Materialet skal også bearbeides og tilrettelegges for brukere av friområdet langs elva.

En presentasjon (fra 2009) av kulturminnene.

Møtereferat: 2008

 


Vannfallene i Ljanselva

har vært svært viktige.