Miljøforeningen Akerselvas Venner (MAV)

Miljøforeningen Akerselvas Venner (MAV) arbeider for:

  • å bevare og videreutvikle et variert, levende og naturlig miljø for mennesker, flora og fauna i Akerselva og området langs elva, samt stimulere folks interesse for Akerselva
  • å sikre elva og elvedalen som en blågrønn lunge med et bredt og sammenhengende parkbelte fra os til os, med gode turveier og gangstier både langs og på tvers av elva
  • at ny bebyggelse legges i god avstand fra elva, at byggehøydene holdes nede, at viktige utsyn og siktkorridorer ivaretas, og at kultur- og industriminnene i og langs elva sikres
  • å gjenåpne lukkede elvepartier og sidebekker.

MAV er tilsluttet Oslo Elveforum.

Her finner du MAVs egen nettside.