Kart til undervisning

Det er mange kart på denne hjemmesiden, dem finner du her.

Naturvernforbundet i Oslo og Akershus har laget naturkart for mange områder og flere av elvene. Se hjemmesiden noa.no.

Skrevet i Elveadopsjon, Kart, Turguider | Legg igjen en kommentar

Alna-undervisning

Oslo og Omland Friluftsråd har laget et undervisningsopplegg ved Alnaelva.

Se opplegg her.

Vedlegg:      1) vannkvalitet registreringsskjema     2) geologi oversikt

Skrevet i Alnaelva, Elveadopsjon | Legg igjen en kommentar

Oksygenmåler til disposisjon

for Vanndetektivene og Oslo Elveforum!

Vann- og avløpsetaten har anskaffet en ny oksygenmåler. Den gamle er fullt brukbar og blir nå utlånt til Oslo Elveforum. Det er en håndholdt måler som veier drøye 3 kg. Vi takker! Elvegruppene og Vanndetektivene vil nå ta den i bruk i arbeidet med å verne om og forbedre vannmiljøet i osloelvene.

Oksygenmåling i elv og bekk – en spennende og nyttig virksomhet. Oppløst oksygen er viktig både for fisk og for det øvrige livet i elva/vannet/dammen. Jo mer oppløst oksygen, desto bedre trivsel og vekst.

Prosent oppløst oksygen er et viktig mål for vannkvalitet. Kaldt vann kan holde på mer oksygen enn varmt vann. For eksempel er vann på 28 gr Celsius 100% mettet med oksygen når måleren viser 8 ppm. Ved vanntemperatur på 8 grader Celsius kan vannet inneholde opp til 12 ppm før det er mettet med oksygen.

Mange bakterier og mye råtnende planter kan forårsake fall i oksygeninnholdet. Dette kan svekke livsbetingelsene for vannplanter og dyr.

Merk: Betegnelsen ppm står for «part per million». I vanntesting brukes ppm også om milligram per liter(mg/l). En bruksanvisning finner du her.

Skrevet i Elveadopsjon | Legg igjen en kommentar

Østensjøvannets Venner

ØstensjøvannetØstensjøvannets Venner arbeider for vern og forsvarlig skjøtsel av Østensjøområdet miljøpark som inkluderer Østensjøvannet naturreservatet, det omkringliggende natur- og kulturlandskap, herunder Østensjø og Abildsø gård som er fredet etter kulturminneloven.

Østensjøvannets Venner ble opprettet i 1983, først som en «løs gruppe», fra 1988 som forening. Foreningen har i 2018 over 3000 medlemmer. Det er observert ca. 230 fuglearter ved vannet, 45 – 50 arter hekker der hvert år. Området har et rikt planteliv med ca. 440 arter.

Østensjøvannets venner er tilsluttet Oslo Elveforum.

Les mer på Østensjøvannets Venners egen nettside.

Skrevet i Østensjøvannet | Legg igjen en kommentar

Harald er nominert til Frivillighetsprisen

Harald Lundstedt. Foto: Østlandets Blad

Oppegård kommune har nominert Harald Lundstedt som kandidat til den nasjonale Frivillighetsprisen 2012, melder Østlandets Blad den 21. august 2012.

Det er Frivillighet Norge som arrangerer jakten på gode kandidater til prisen. Landets kommuner er oppfordret til å foreslå en eller flere gode kandidater.

Harald Lundstedt fikk tildelt Oppegård kommunes Frivillighetspris for 2011 under et arrangement i januar i år, og ordføreren mener han er rett person til å nomineres for den nasjonale prisen. Lundstedt har lagt ned et hav av timer med frivillig arbeid gjennom en lang årrekke.

Han har først og fremst gjort en betydelig innsats for Gjersjøelvprosjektet som han var med og startet i 1991. Her har han bidratt med det meste både når det gjelder anlegging av fisketrapper i elva, og gjenreising av kulturminner, som oppgangssaga og arbeiderboligene som har blitt museum.

Han bruker også mye av sin tid til å guide interesserte som vil se saga i bruk, samt arrangerer elvevandring. I tillegg til den glødende interessen for Gjersjøelva, er Harald Lundstedt også en ivrig forkjemper for natur- og friluftsliv, og tar gjerne en kamp for å sikre at også kommende generasjoner skal få tilgang til friluftsliv i sin hjemkommune.

Den siste tiden har Lundstedt viet mye tid til planlegging av en ny tursti langs Gjersjøelva, en turopplevelse med innslag av broer for å krysse elva. Dette forteller Østlandets Blad.

Skrevet i Gjersjøelva | Legg igjen en kommentar

Nye klopper

ved Leirskallen. Nå er stien mot øst forbedret. Hjertelig takk til ØX-gruppen!

Skrevet i Ljanselva-blogg | Legg igjen en kommentar

Holmlia vannmiljø

Se artikkel i «Avisen vår» – mars -12.

Kart over Holmlias gjemte og åpne bekker:

Kart i stort, utskriftsvennlig format.

Skrevet i Ljanselva-blogg | Legg igjen en kommentar

Ørret i kamp

Medio oktober registrerte vi flere oppvandrede eksemplarer av sjørret nederst i Liadalen. De hadde betydelige skader i hoderegionen som sannsynligvis var  forårsaket av innbyrdes kamp om gyteplass eller som følge av arbeid med å grave gyteplasser. Et 67 cm langt eksemplar ble fanget, avlivet og levert til Veterinærinstituttet av vassdragskonsulent Kjetil Lønborg Jensen i Bymiljøetaten, som har sendt oss følgende rapport.

Skrevet i Ljanselva-blogg | Legg igjen en kommentar

Voksenopplæring

Tur med fremmedspråklige venner som vil lære språk og norsk friluftsliv.

I samarbeid med Oslo og Omland Friluftsråd har Miljøprosjekt Ljanselva og Oslo Elveforum tidligere hatt vandringer for Skullerud Voksenopplæring. Denne gangen ønsket vi at tilbudet skulle inneholde mer læring om friluftsliv. I tillegg til informasjon om natur og kulturverdier som vi opplevde på vandringen fra Nøklevann langs Ljanselva, hadde Leif Bertnes i Miljøprosjekt Ljanselva laget et foredrag med bilder for å understreke hva friluftsliv er og betyr for nordmenn. Alle var da samlet på Skullerudstua. Leif hadde til og med smaksprøver på multer, jordbær, bringebær og blåbær. Ganske pedagogisk! I tillegg til Leif Bertnes, stilte Ida Hvoslef, Arne Lunde og Trine Johnsen fra Miljøprosjekt Ljanselva.

Skrevet i Ljanselva-blogg | Legg igjen en kommentar

Byøkologisk program Oslo kommune 2011-2016

Vedtatt av bystyret 23. mars 2011.
VISJON OG HOVEDMÅL:
Oslo skal være et bærekraftig bysamfunn der alle har rett til ren luft, rent vann og tilgang på gode friområder.

Les hele programmet her.

Skrevet i Rapporter og planer | Legg igjen en kommentar