Nydalen trenger en stor blågrønn park

I merknadsbrev av 23. oktober 2019 har Oslo Elveforum (OE) og Miljøforeningen Akerselvas Venner (MAV) uttalt seg om tiltaksliste for offentlige rom i Nydalen (TOR Nydalen) og om høringen av planforslaget for Sandakerveien 113-119.

Nydalen er sammen med Storo, Lillo og Sandaker i ferd med å bli et av Norges tettest befolkede områder. Området har stort behov for ikke-kommersielle møteplasser og park med store, sammenhengende grøntområder som gir rom for ulike aktiviteter.

I et omfattende og svært grundig merknadsbrev om TOR Nydalen påpeker de to foreningene blant annet:

• TOR Nydalen kommer minst 15 år for sent og fremstår som et nødtiltak.
• Av TOR Nydalens i alt 11 parker, torg og møteplasser foreslås det kun to parker.
• Parkdraget øst–vest i TOR Nydalen er i realiteten stort sett kun en tynn gangstreng.
• Nydalen trenger en større park på 15–20 dekar, det holder ikke med to små parker.
• Parken bør legges til Sandakerveien 113–119 og programmeres for allsidig bruk.
• TOR Nydalen sier ingenting om gjenåpning av Akerselva og lukkede sidebekker.
• Planforslaget for Gullhaug Torg 2 A umuliggjør gjenåpning i elvas historiske løp.

I brevet om høringen av planforslaget for Sandakerveien 113-115 påpeker de to foreningene at hele eiendommen bør reguleres til park, dvs. 15,3 dekar i tillegg til de allerede regulerte 1,5 dekar, dvs. i alt 16,8 dekar.

Foreningene ønsker også at Heilobekken og Bråtenbekken skal gjenåpnes fra det nordøstre til det sørvestre hjørnet av parken med rolige bekkepartier avløst av terskler og små fossestryk, og gjerne med et par større dammer underveis.

Saksinnsyn TOR Nydalen

Saksinnsyn Sandakerveien 113 – 119.

Skrevet i Akerselva, Uttalelser | Legg igjen en kommentar

– Ingen selvfølge at Hovinbekken skulle opp i dagen i det omfanget vi ser i dag

«Den gjenåpnede Hovinbekken er en glitrende strime av håp i det generiske marerittet Ensjøbyen». Dette skriver arkitekt Gaute Brochmann i Morgenbladet 25. oktober. Fotograf Camilla Alexandra Lie har tatt bildene.

Artikkelen kan leses her (bak betalingsmur).

Eller du kan lese artikkelen som pdf her:

Torsdag 31. oktober klokka 13.00 åpnes for øvrig nye Ensjø torg av byråd Hanna Marcussen.

Skrevet i Hovinbekken | Legg igjen en kommentar

- Jubler for ny byrådserklæring i Oslo


– Den rødgrønne byrådserklæringen er godt nytt for Oslos elver og bekker, jubler Per Østvold, leder i Oslo Elveforum.

Det rødgrønne byrådet bestående av Arbeiderpartiet, MDG og SV la i dag fram sin politiske plattform for perioden 2019-2023. Mens de store mediene har satt søkelys på at byrådet vil redusere biltrafikken og satse ytterligere på sykkel, gange og kollektivtrafikk, har Oslos elvevenner ventet i spenning på om det kommer noen løfter om byens blågrønne nett.

Skjerper 20-meters-bestemmelsen

– Her er det faktisk veldig mye bra, sier Østvold etter å ha lest punkt 9 i byrådserklæringen om Natur og friluftsliv. Spesielt framhever han lovnaden om å «Ikke tillate nye bygg i de byggefrie beltene på 20 meter langs hovedvassdrag og 12 meter langs sidevassdrag».

– Dette er et stort framskritt sammenliknet med de vage bestemmelsene som vi i dag har i kommuneplanens juridiske del, framhever han. Men dette må følges opp med en ny instruks til plan- og bygningsetaten i Oslo.

Styrker vernet av miljøparkene

Østvold viser også til punktet om at byrådet vil «Utvide og styrke vernet av Østensjøområdet miljøpark, styrke vernet av Akerselva miljøpark, utrede opprettelse av Ljanselva miljøpark og lage en handlingsplan for realisering av Alnaelva miljøpark».

Også dette er konkretet og ambisiøse løfter, mener Østvold.

Svake gjenåpningsløfter

Han er ikke like fornøyd med byrådserklæringens løfter om gjenåpning av elver og bekker.  I byrådserklæringen sies det slik: «Gjenåpne flere elve- og bekkeløp, og etablere flere turtraseer og naturstier langs elver og turområder i byen». – Dette er lite konkret, mener Østvold. Her hadde vi håpet på at de rødgrønne partiene hadde fulgt opp forslag fra Oslo Elveforum om å satse på konkretet gjenåpningsprosjekter i bystyreperioden.

Parkopprøret har virket

Østvold mener at det er mer å glede seg over i byrådsplattformen. Han nevner at byrådet vil øke andelen areal regulert til grøntområder, og jobbe for nye grøntområder over hele byen blant annet på Filipstad, Skøyen, Veterinærhøyskolen, Nydalen, Hovinbyen og Ensjø. Her mener Østvold at byrådet kommer «parkopprøret» i møte.

Sukkerbiten

Byrådet vil dessuten ha flere sammenhengende turstier og grøntdrag fra Marka og ned til fjorden. Og det vil utrede de juridiske og økonomiske rammene for å kunne gjøre hele Sukkerbiten til et friområde.

100.000 trær

Byrådet vil også ha «en storstilt treplantingsdugnad i samarbeid med innbyggere, utbyggere og næringsliv, med mål om at det plantes 100.000 trær innen 2030.

Samtidig som Østvold roser det rødgrønne byrådets blågrønne satsing, påpeker han at Oslo Elveforum styre og aktive medlemmer dekker hele det politiske spekteret fra venstre til høyre. – Hos oss vil det være uenighet om mye i byrådsplattformen. Men jeg er helt sikker på at alle vil juble over satsingen på elver og bekker og på friluftslivet generelt.

Politisk arbeid lønner seg

Styret i Oslo Elveforum vedtok tidlig i høst hvilke krav som skulle fremmes til de rødgrønne partiene før forhandlingene om en ny byrådserklæring. Kravene ble rettet til partiene Arbeiderpartiet, MDG, SV og Rødt – både skriftlig og muntlig.  

– Vi har vært i møter med Arbeiderpartiet, SV og Rødt og lagt fram våre forslag. Og vi har snakket med MDG og Senterpartiet. Nå ser vi at politisk lobbyarbeid lønner seg. Nå har vi fått uttelling fordi vi har vært aktive og pågående, framhever Østvold.

Les hele byrådserklæringen

Skrevet i Politikk | Legg igjen en kommentar

Søknad om utslippstillatelse – Fornebubanen. Uttalelse fra Frognerelvens Venner

Neste år starter etter planen grunnarbeidene på Fornebubanen. Det er planlagt seks stasjoner Fornebu, Flytårnet, Fornebuporten, Lysaker, Vækerø og Skøyen. Planen om egen stasjon på Madserud er forlatt. Til gjengjeld skal det anlegges rømningstunnel og store gravemasser skal tas ut i området. Dette inneholder alunskifer som anses som farlig avfall, særlig når det blandes med vann fra anleggsarbeidet. Selv om risikoen for utslipp i Frognerelva er relativt lav, vil konsekvensene for livet i og rundt elva være alvorlige.

I sin uttalelse ber derfor Frognerelvens Venner om at overvåkingsprogrammet med tanke på kjemisk forurensing gjennomgås på ny.
Se hele uttalelsen her:

Dyreliv i Frognerelva: gråhegre med bekkeørret i nebbet. Foto: Risto Heinonen.Skrevet i Frognerelva, Frognerelven, Nyheter | Legg igjen en kommentar

Velkommen til høstmøte 30. oktober

Foto: John Tibballs

Oslo Elveforum inviterer til høstmøte onsdag 30. oktober på Lysaker. Vi starter med en omvisning langs nedre del av Lysakerelva fra klokka 17.00. Deretter fortsetter vi i Mustads vei 1 fra klokka 18.00.

Se kart nedenfor over oppmøtesteder.

Målgruppe: Oslo Elveforums styre, rådgivere og andre aktive i elve- og bekkegrupper og i Østensjøvannets Venner.

Program:

17.00: Befaring. Oppmøte på nordsiden av Lysaker stasjon ved Tintin Sushi. Se kartet nedenfor.

18.00: Vi samles vi i Mustads vei 1. Kaffe og rundstykker.
Inngangen som vi skal bruke er på det alle nederste nivå i Mustad vei 1 på elvesiden av bygget. Adgang fra bussholdeplassene er gjennom CC Vest til øvre parkeringsnivået. Gå gjennom og ut av parkeringen mot nord. Inngangen til Mustads vei 1 er på høyre hånd.

18.15: Hilsningstale ved Carl Oscar Pedersen, leder av BU i Ullern

18.30: Therese Fosholt Moe (NIVA) innleder om «Kantsoner langs urbane vassdrag – betydning av kantvegetasjon for livet i vann»

19.00: Per Østvold orienterer om «Ny veileder om vegetasjon langs vassdrag».

19.15: John Tibballs innleder om «Landmåling av kulturminner langs Lysakerelva».

Avslutning ca. 1945

Av hensyn til servering må vi ha påmelding innen 25. oktober kl. 12.00 til post@osloelveforum.no

Skrevet i Ukategorisert | Legg igjen en kommentar

Bjerkedalen Park i Oslo kåret til Årets grønne park 2019

Foto: NAML

NAML, Norske anleggsgartnere, miljø- og landskapsentreprenører, har utnevnt Bjerkedalen Park i Oslo til ”Årets grønne park 2019”.

Bygg.no skirver blant annet: «Planlegging av nye Bjerkedalen park i Bjerke bydel ble startet i 2007 og parken sto ferdigstilt i 2013 etter et omfattende samarbeid mellom planleggere, ansatte i bydelsadministrasjonen, anleggsgartnerfirma, beboere, borettslag og velforeninger. Skoler og barnehager ble involvert og ikke minst Oslo Elveforum har vært en faglig pådriver i forbindelse med bekkeåpningen.»

Se hele begrunnelsen hos NAML.

Se artikkel på bygg.no.

Skrevet i Ukategorisert | Legg igjen en kommentar

Vandring langs Hovinbekken

Nesten hvert år siden Oslo Elveforum ble opprettet i år 2000 har det vært bekkevandring langs Hovinbekken om høsten. Her er bilder fra årets vandring tirsdag 24. september, fra Bjerkedalen park og opp til Isdammen øverst på Årvoll.

Foto: Tori Tollefsen og Erik Lind.

Noen koser seg ved bekken før vandringen.
Sidsel Andersen, nestleder i Oslo Elveforum og kontaktperson for Hovinbekken, ønsker velkommen.

Klikk «Les videre» for flere bilder!
Les videre
Skrevet i Ukategorisert | Legg igjen en kommentar

Laksesafari langs Akerselva

17. september deltok omtrent 120 personer på laksesafari langs Akerselva. Turen gikk fra Vaterlandsparken til Øvre Foss, der det også er stopp for laksen og elvas anadrome sone. Underveis fikk vi innlegg om laksens liv i elva, forvaltning, forurensing, m.m. Turen ble ledet av Terje Laskemoen i Bymiljøetaten, med innslag fra fra NIVA, Oslo Fiskeadministrasjon (OFA), Rusken, Miljøforeningen Akerselvas Venner og Oslo Elveforum. Arrangementet var en del av AkerselvaAkademiet og tilknyttet Oslo europeisk miljøhovedstad 2019.

Oslo Fiskeadministrasjon (OFA) melder at det nå er hele 5 m3/sek vannføring i Akerselva, og at det vil bli trappet ytterligere opp mot helgen igjen. Det ryktes at man nå har sett flere fisk på 8 – 10 kg i elva. Skitt fiske!

Neste arrangement i AkerselvaAkademiet er en forelesning tirsdag 22. oktober i Avantorbygget i Nydalen, med tema «Elvebreddene og den grønne infrastrukturens betydning for Akerselvas miljøtilstand»: https://www.niva.no/arrangementer/akerselvaakademiet

Klikk «les videre» for fler bilder.

Les videre
Skrevet i Ukategorisert | Legg igjen en kommentar

Oslo kan få ti flotte elveparker

Foto av Akerselva ved Frysja
Bildet er tatt ved Akerselva

Det rødgrønne byrådet i Oslo må sørge for at miljøhovedstadsåret munner ut i en konkret handlingsplan for utvikling av Oslos elver og bekker. Dette skriver Oslo Elveforum i et brev til de rødgrønne byrådspartiene i Oslo, dvs. Arbeiderpartiet, MDG og SV. Partiene forhandler i disse dager om en byrådserklæring for perioden 2019-2023.

Oslo kan få Akerselva x 10

Oslo har ti elver og bekker i byggesonen som alle kan utvikles til gode friluftsområder med rent vann og fisk, naturlig kantvegetasjon, biologisk mangfold, badeplasser, tur- og naturstier og grøntområder. Samtidig vil dette bli attraktive naboer for smarte, grønne og klimarobuste byområder.

«Vi kan få flotte elveparker og
sammenhengende turveier
langs alle ti vassdrag.»

I innspillsbrevet til byrådspartiene holder Oslo Elveforum fram Akerselva miljøpark som et eksempel på hva som er mulig å få til når det satses målbevisst. Alle elsker Akerselva. Men Oslo har ni andre elver og bekker i byggesonen som alle kan bli like bra – hvis det satses. Vi kan få flotte elveparker og sammenhengende turveier langs alle ti vassdrag med muligheter for friluftsliv og fysisk aktivitet. Dette vil bidra til både fysisk og psykisk helse, livskvalitet og folkehelse.

Samtidig vet vi at klimaendringer vil føre til våtere vær og større fare for flom og vannskader. Gjenåpning av lukkede elve- og bekkestrekninger vil bidra positivt ved å ta unna store vannmengder og spare samfunnet og den enkelte for kostnader. I nye byutviklingsområder bør lukkede bekker åpnes og overvann ledes ut i bekkene.

Handlingsplan for gjenåpning

Fortsatt er en fjerdedel av de ti hovedvassdragene lukket. Oslo Elveforum foreslår at byrådet intensiverer arbeidet med å gjenåpne lukkede elve- og bekkestrekninger og lager en handlingsplan for gjenåpning.

Oslo Elveforum vil peke på fem strekninger som bør prioriteres i denne bystyreperioden:

  • Alnaelva fra Kværner til Middelaldervannspeilet
  • Hovinbekken over Økern og fra Jordal over Klosterenga ned til strandlinjen i middelalderen
  • Akerselva fra Schweigaards gate til nordsiden av jernbanens sporområde
  • Frognerelva fra Drammensveien til Frognerkilen
  • Hoffselva fra Drammensveien til Bestumkilen.

Byggegrenser må respekteres

Elver og bekker er utsatt for stort press ved utbygging av boliger og næringsarealer. Byrådet vil håndheve strengt kommuneplanens anbefaling om at det ikke skal bygges nærmere elver og bekker enn 20 og 12 meter.

Dette er Oslo Elveforums konkretet forslag til byrådserklæringen

Byrådet vil:

  • Lage en ambisiøs handlingsplan for utvikling av gode friluftsområder langs Oslos ti elver og bekker i byggesonen. Handlingsplanen skal inkludere vannkvalitet og fisk, turstier, mulige badeplasser, gode kantsoner og grøntområder, biologisk mangfold, skilting og framtidig forvaltning. Dette gjelder vassdragene Lysakerelva, Mærradalsbekken, Hoffselva, Frognerelva, Akerselva, Hovinbekken, Alnaelva, Ljanselva, Gjersjøelva og Ellingsrudelva.
  • Lage en handlingsplan for gjenåpning av lukkede elve- og bekkestrekninger.
  • Følge opp KDP Alna miljøpark og styrke forvaltningen av miljøparken ved kunnskapssammenstilling og miljøoppgradering i samarbeid med statlige myndigheter og frivillige organisasjoner.
  • Håndheve det anbefalte byggeforbudet i kommuneplanen innenfor elvenes og bekkenes 20- og 12-metersgrenser.
Skrevet i Uttalelser | Legg igjen en kommentar

Munkerud skole adopterer Ljanselva

Munkerud skole er «ny» og har fått nye adopsjonsbrev. Her fra OleBjørns plass der bydelsdirektøren, rektor og Ljanselvlederen underskriver.

Skolens 4.klasser åpner den nye turveien gjennom Leirskallen sammen med BUs leder. Senere fikk skolen sitt adopsjonsbrev for «Urskogen» ved den nye gapahuken.

Skrevet i Ljanselva-blogg | Legg igjen en kommentar