Bli med på elvevandringer i mai

5/5: Elvevandring langs Gaustadbekken og Frognerelven

Turen går søndag 5. mai kl. 13-15.

Oppmøte ved Forskningsparken T-banestasjon/trikkestopp. Trikkestoppet ligger rett under T-banestasjonen.

Hovedtema for turen er gjenåpning. Du får høre om hvilke sosiale og politiske prosesser som førte fram til realisering av det blågrønne anlegget ved Forskningsparken. Ved slutten av vandringen får du vite om planene for gjenåpning av Frognerelvas nedre del. Du blir orientert ved flere steder langs elva om vassdragets mangfoldige biologi og mangslungne historie. Turen avsluttes ved Frognerelvas utløp i Frognerkilen.

Arrangør: Frognerelvens Venner.


7/5: Elvevandring langs Ljanselva og opplev våren


9/5: Møt våren langs Akerselva

Miljøforeningen Akerselvas Venner inviterer til en guidet vår-vandring langs den nedre delen av Akerselva. Frammøte ved Sagene kirke torsdag 9. mai kl. 18.00.

Turen går nedover elva så langt vi kommer på to timer, og går uansett hvordan været er. Turfører: Gard Espeland. Ingen påmelding.

For de som ønsker det, kan turen avsluttes med en øl på det nye Ringnes Brygghus – så langt det er plass. Det blir også gitt en kort orientering om driften av brygghuset.

Turen arrangeres i samarbeid med Akerselvaakademiet, og er en del av miljøhovedstads-programmet.


15/5: Fugletittetur langs Ljanselva med vårbrus og fuglesang

Dato: Onsdag 15. mai. Oppmøte kl. 18:00 ved kiosken ved Ljabru Hovedgård-stoppet.

Bli med å oppdag fuglelivet langs Ljanselva! Turen går til Sagstua ved Skulleruddumpa der kaffe og vafler venter. Turen varer i omtrent to timer og er et samarbeid med Naturvernforbundet Oslo Sør.

Arrangør: Miljøprosjekt Ljanselva.


21/5: Elvevandring fra Bestumkilen og oppover til Holmendammen

Tirsdag 21. mai kl 18.00 – 20.30.

Vi møtes på broen over Hoffselven på båtopplaget i Bestumkilen, og gjør som sjøørreten, følger vassdraget oppover. Bli med og gjør deg kjent med forvandlingen av Skøyen, med gamle Sofienlund og 17 etasjers Orklabygget, opp til gamle Hoff gård og den flotte og «hemmelige» Dronningfossen med 11 meters fall, til de gamle isdammene ved Smestad gård. Vi passerer hjertet av Smestad som kanskje skal bli en liten by i byen, går flotte hellelagte veien oppover fra Smestadkrysset helt til vi når Holmendammen og ser Holmenkollhoppet, som er rester etter de to stor gårdene Østre og Vestre Holmen.

Intet værforbehold. Gratis! Joggesko anbefales, en del asfalt og noe vandring i natur. Atkomst med kollektivtransport: Buss 20, 31 til Skøyen, nr 30 til Frognerkilen, tog til Skøyen stasjon. Retur fra Holmendammen: buss 45 eller 46.

Arrangør: Hoffselvens Venner.

Skrevet i Ukategorisert | Legg igjen en kommentar

Vi gratulerer to av byens elvevoktere med St. Hallvard!

Oslo bys høyeste utmerkelse, St. Hallvard-medaljen, er tildelt Ida Fossum Tønnessen og Sissel Rønbeck. Medaljen deles ut årlig, og er hovedstadens spesielle heder til personer som har gjort en verdifull innsats for Oslo kommune.

Ida Fossum Tønnessen – Oslo Elveforums Grand Old Lady

I begrunnelsen for tildelingen heter det om Ida Fossum Tønnessen at hun hedres for et mangeårige engasjement og utrettelige innsats for byens elver og bekker. En innsats som har gitt formidable resultater på 10 år.

Ida Fossum Tønnessen har kjempet for Oslos vassdrag. Hun har arbeidet for å åpne de mange elvene som på sin veg til sjøen er blitt dekket av betong, eller lagt i rør. Hun har vært styreleder for Oslo Elveforum fra 2008 – 2016, før dette mangeårig medlem og nestleder. Fossum Tønnessen er fortsatt aktiv som rådgiver for Oslo Elveforum.

Fra 1985 – 2001 var Ida Fossum Tønnessen direktør for kommunens Park- og idrettsvesen.

For sitt mangeårige engasjement og store innsats for byens elver og bekker får Ida Fossum Tønnessen St. Hallvardmedaljen. Les hele begrunnelsen.

-Håndslag til alle ildsjeler

-Dette var en veldig hyggelig beskjed å få. Dette at arbeidet med byens vassdrag settes på kartet på denne måten i året hvor Oslo er Europeisk miljøhovedstad, er  et kraftig håndslag til alle ildsjelene i Oslo Elveforum for alt det flotte arbeidet som utføres hver dag. Jeg er stolt og glad for å være på dette laget, sier Ida Fossum Tønnessen.

Sissel Rønbeck – Akerselva Miljøparks gudmor

I begrunnelsen for tildelingen heter det om Sissel Rønbeck at hun hedres for initiativet til et omfattende handlingsprogram for området langs Akerselva. Som miljøvernminister i 1986 – 1989 satte Rønbeck av statlige midler til Akerselva Miljøpark og Kulturminneprosjekt Akerselva, – og var en entusiastisk pådriver for prosjektet. Målet med handlingsplanen i 1986 var å bevare miljøets kulturhistoriske verdier med vekt på industri og arbeiderhistorie, og ferdigstille en sammenhengende elvepark med en levende laksestamme i en renset elv.

I dag er Akerselva Miljøpark mye brukt av både turister og befolkningen i Oslo. Området byr på grøntområder og rekreasjon, men også industrihistorie, – noe som er med på å gjøre en vandring langs Akerselva til en spennende opplevelse i harmoni mellom by og natur.

For sitt engasjement og store innsats for Akerselva Miljøpark og Kulturminneprosjekt Akerselva får Sissel Rønbeck St. Hallvard-medaljen. Les hele begrunnelsen.

Vi gratulerer!

– På vegne av oss alle gratulerer jeg de to prisvinnerne, sier Per Østvold, leder i Oslo Elveforum.

– Dette er vel fortjent. Og prisen hedrer ikke bare disse to, men alt arbeidet som er lagt ned gjennom de siste 20 årene for bevaring av elveparker og gjenåpning av elver og bekker.

St. Hallvard-medaljen 2019 deles ut av ordfører Marianne Borgen i Oslo rådhus tirsdag 14. mai.

Skrevet i Arrangementer | Legg igjen en kommentar

Vellykket årsmøte i Oslo Elveforum

Årsmøtet ble holdt i ærverdige Havesalen på Frogner Hovedgård. Se flere bilder nederst.

Oslo Elveforum avholdt årsmøte onsdag 13. mars 2019 med vel 30 deltakere fra de ti elvegruppene og fra Østensjøvannets Venner.

Før årsmøtet inviterte Frognerelvens Venner til en guidet vandring fra tidligere Thunes Mek. Værksted i Drammensveien og opp Frognerelvdalen til Frognerparken. Frognerelvens Venner jobber iherdig for å få gjenåpnet også den nederste delen av elven, dvs. ned til Frognerkilen.

Årsmøtet gikk gjennom de ordinære årsmøtesakene, slik som årsberetning, regnskap, budsjett og valg.

Per Østvold (Akerselva) ble gjenvalgt som leder, mens Sidsel Andersen (Hovin) ble valgt som ny nestleder. Tidligere nestleder Julie M. Løddesøl stilte ikke til gjenvalg.

Etter årsmøtet består styret av følgende:

Per Østvold, leder – Akerselva

Sidsel Andersen, nestleder – Hovinbekken

Ellen Jacobsen, kasserer – Mærradalsbekken

Amund Kveim – Østensjøvannet

Trine Johnsen – Ljanselva

Vidar Berget, Alnaelva

John Tibballs – Lysakerelva

Bo Wingård – Lysakerelva og Bærum Elveforum

Varamedlemmer

  1. vara: Øyvind Fjeld – Frognerelven

2. vara: Frithjof Funder – Ellingsrudelva – gjenvalg

3. vara: Gerd Harriet Lindeberg – Hoffselvens

4. vara: Harald Lundstedt- Gjersjøelven. – gjenvalg

Rådgivergruppe med møterett

Karsten Sølve Nilsen – Hovinbekken

Are Eriksen- Akerselva, Hovinbekken og Alna

Ida Fossum Tønnessen – Mærradalsbekken

Leif Dan Birkemo – Østensjøvannet

Unni Eriksen – Frognerelven

Leif Bertnes – Ljanselva

Ulf Fredriksen

Kontakter:

Fiskeinteressene: Hjalmar Eide og Knut Vadholm

Velkontakter: Eivind Bødtker

Valgkomite:

Leif Bertnes

Bo Wingård

Sidsel Andersen

Årsmøteoppnevnt sekretær:

Anna Birkeland Olerud

Revisor:

BDO A/S

Skrevet i Arrangementer | Legg igjen en kommentar

– Dette er vår markagrense!

Demonstrasjon ved Gullhaug torg

– Den 20 meter brede byggefrie sonen langs våre elver er alle elvevenners «markagrense». Og på samme strenge måte som Oslo kommune håndhever forbudet mot bygge- og anleggstiltak i Oslomarka, må kommunen også håndheve kommuneplanens klare anbefaling om et byggefritt belte på minst 20 meter langs våre elver.  Dette sa Per Østvold, leder i Oslo Elveforum, i sin appell på Gullhaug torg i Nydalen i dag.

Vel 70 personer hadde møtt opp på Gullhaug torg klokka 12 i dag etter at Oslo Elveforum og Miljøforeningen Akerselvas Venner hadde inviterte til en demonstrasjon mot eiendomsselskapet Avantors planer om å bygge en 70 meters høyblokk helt inntil og delvis over elva.

La elva leve!

– Det kan da ikke være et høyhus oppå Akerselva Oslo skal skryte av i miljøhovedstadsåret? spurte Østvold – og fikk svar fra demonstrantene som taktfast ropte «la elva leve!». Flere av demonstrantene hadde symbolsk lenket seg med kjettinger for å vise at i denne saken vil det bli satt hardt mot hardt.

Leder i Miljøforeningen Akerselvas Venner, Are Eriksen, fulgte opp i sin appell:

– Avantors forslag om å bygge på Gullhaug torg er et stort skritt i feil retning. Planforslaget, som nå ligger til politisk behandling hos byrådet, vil gjøre det umulig å gjenåpne denne delen av Akerselva. Mesteparten av høyhuset legges innenfor det 20 meter brede byggefrie beltet langs Akerselva, og deler av bygget havner oppå Akerselva.

Delvis over elva

Eriksen poengterte flere ganger at bygget delvis vil bli lagt over elva:

– Planforslaget tillater at høyhuset krager hele 6,0 meter ut over kulverten (4,9 meter i snitt), mens Avantor har vist en utkraging over kulverten på 2,5 meter på sin illustrasjon. Dette er uansett helt uakseptabelt, ikke minst fordi bygget vil gjøre det umulig å gjenåpne Akerselva i elvas historiske løp på stedet.

Are Eriksen understreket at planforslaget er i strid med kommuneplanens retningslinje om at bebyggelse ikke skal plasseres nærmere enn 20 meter til Akerselva, og at det vil bli umulig å gjenåpne Akerselva i elvas historiske løp dersom høyhuset bygges. Utrolig nok har Plan- og bygningsetaten likevel anbefalt planforslaget.

Byrådet må si nei

– Dessverre er det mer regelen enn unntaket at Plan- og bygningsetaten anbefaler planforslag som bryter med kommuneplanens retningslinje om en byggefri sone på minimum 20 meter langs Akerselva, sa Eriksen. – Men nå forventer vi at det rødgrønne byrådet sier nei til etatens anbefaling.

MDG avgjør

Saken ligger nå hos MDGs byutviklingsbyråd Hanna E. Markussen. En av hennes byrådssekretærer, Rasmus Reinvang (MDG), som observerte dagens demonstrasjon, sa på spørsmål fra media at byrådet ikke har konkludert i saken, og at man nå skal ta seg god tid til å sette seg inn i den.

Flere MDGere fra bydelene Nordre Aker og Sagene var blant dagens demonstranter. I begge bydeler har bydelsutvalgene uttalt seg negativt til byggeplanene.

Les mer:

Byrådet bør forkaste Avantors planer for Gullhaug torg 

Ta vare på Akerselva (bydelspolitikere i Ap til Nordre Aker Budstikke)

Med kjettinger mot Akerselva-planene (Nordre Aker Budstikke)

Er det er høyhus oppå Akerselva Oslo skal skryte av i miljøhovedstadsåret? (Vårt Oslo)

Blir dette vedtatt, vil vi ikke bare rasle med lenkene! (Vårt Oslo)

 

Skrevet i Akerselva, Arrangementer | Legg igjen en kommentar

Uttalelse om knutepunkt Majorstuen

I planprogrammet er fem alternativer lagt ut til offentlig ettersyn. I denne uttalelsen skriver Frognerelvens venner at det er svært positivt at samtlige av disse legger opp til at en gjenåpnet Frognerelv renner gjennom området. De peker også på viktige momenter angående turvei, avstand mellom elv og bebyggelse, og flom/overvann. Les hele uttalelsen under.

Les videre
Skrevet i Frognerelva | Legg igjen en kommentar

La Akerselva leve!

– Er det et høyhus oppå Akerselva som Oslo skal skryte av i miljøhovedstadsåret?

Da Oslo ble kåret til Europas miljøhovedstad 2019, berømmet EU-kommisjonen Oslo «for å arbeide systematisk for å gjenåpne lukkede elver og bekker». Rosen er vel fortjent. Faktisk er det gjennomført 14 elve- og bekkeåpningsprosjekter i Oslo siden 2004. Flere står foran gjennomføring eller er under utredning. Om noen år ser vi for oss at det skal gå gode turstier langs samtlige 10 hovedelver og -bekker, og at parkområdene langs elvene skal være blant Oslos viktigste rekreasjonsområder.

Akerselva Miljøpark er én av Oslos naturperler; elsket av Oslos befolkning og et berømt turistmål. På denne bakgrunn er det helt uforståelig at Plan- og bygningsetaten (PBE) har anbefalt et nybygg som ligger helt inntil og delvis over elva; i strid med kommuneplanens retningslinje om en byggefri sone på minimum 20 meter langs elvene.

70 meter høy bygning

Det er eiendomsselskapet Avantor som ønsker å bygge en 70 meter høy bygning på Gullhaug torg i Nydalen. Det vi kan være enige om, er at Nydalen egner seg godt til fortetting. Og det er ikke vanskelig å forstå at mange ønsker seg en leilighet med utsikt over Akerselva. Men når store deler av bygningen skal ligge innenfor 20-metersgrensen, og deler av den planlegges lagt oppå Akerselva, er det grunn til å reagere. Planforslaget, som nå ligger til politisk behandling hos byutviklingsbyråd Hanna E. Marcussen (MDG), vil gjøre det umulig å gjenåpne Akerselva på dette stedet. I tillegg stjeler en slik utbygging av vårt felles rekreasjonsområde langs elva.

I strid med 20-metersregelen

PBE har selv påpekt at «planforslaget er i strid med kommuneplanens retningslinje om at bebyggelse ikke skal plasseres nærmere enn 20 meter til Akerselva», og at det vil bli umulig å gjenåpne Akerselva i elvas historiske løp dersom høyhuset bygges. PBE kunne ha lagt til at planforslaget er i strid med kommunens mål om å «gjenåpne flest mulig av Oslos lukkede bekke- og elvestrekninger for å kunne håndtere klimaendringene med mer og kraftigere regn, og gjøre Oslo til en attraktiv, blågrønn by». Utrolig nok har PBE likevel anbefalt planforslaget.

Dessverre er det mer regelen enn unntaket at PBE anbefaler planforslag som bryter med kommuneplanens retningslinje om en byggefri sone på minimum 20 meter langs elvene. Men et så alvorlig brudd på retningslinjen som dette, har vi tidligere ikke opplevd.

Mange er kritiske

En rekke tunge høringsinstanser har vært sterkt kritiske til at planforslaget bryter med 20-metersregelen, blant annet Bydel Nordre Aker, Bydel Sagene, Byantikvaren, Vann- og avløpsetaten og Bymiljøetaten. Sistnevnte «fraråder foreslått utbygging både fordi det planlegges å bygge svært nærme Akerselva, og videre fordi det søkes om påslipp av store mengder overvann til elva».

Pinlig sak

Denne plansaken kan bli en pinlig sak for byrådet under feiringen av miljøhovedstadsåret. Oslo Elveforum og Miljøforeningen Akerselvas Venner har på det innstendigste oppfordret byrådet til ikke å følge PBEs anbefaling i denne saken. Det rødgrønne byrådet må forkaste Avantors planforslag, slik at vi også i fortsettelsen kan heve fanen som Europas miljøhovedstad.

Torsdag 7. mars kl. 12.00-12.45 arrangerer Oslo Elveforum og Miljøforeningen Akerselvas Venner en demonstrasjon på Gullhaug torg i Nydalen mot byggeplanene.

Alle er velkomne til å delta. 

Gullhaug torg 2 a
Illustrasjon i plandokument
Skrevet i Akerselva, Arrangementer | Legg igjen en kommentar

Fuglekassesnekring

Skrevet i Ljanselva-blogg | Legg igjen en kommentar

Gjenåpning av Frognerelva mellom Frøen og Frognerparken?

Ruter har lagt fram forslag til ny stasjon på Majorstuen. Den skal legges under bakken, og dermed frigjøres sporområdet ved stasjonen. Nærmere halvparten av dette er tenkt til park. Det er gode nyheter for alle elvevenner. Gjennom den foreslåtte parken renner en gjenåpnet Frognerelv. Og det er ingen arbeidsulykke, for i alle de fire utbyggingsalternativene figurerer den samme blågrønnes strukturen.

Les videre
Skrevet i Frognerelva | Legg igjen en kommentar

– Byrådet bør forkaste planforslaget for Gullhaug torg 2 A

Oslo Elveforum og Miljøforeningen Akerselvas Venner oppfordrer på det innstendigste byrådet til å anbefale bystyret å forkaste forslaget til detaljregulering for Gullhaug Torg 2 A i Nydalen.

Det er Avantor som har lagt fram en plan om å bygge et høyhus på 70 meter på Gullhaug torg – delvis over Akerselva. Utbygger innrømmer at planforslaget er i strid med kommuneplanens retningslinjer for byggefri avstand på 20 meter til Akerselva.

– Er det et vedtak om å bygge et høyhus oppå Akerselva som Oslo skal skryte av i 2019?

  • Planforslaget er i strid med bystyrets høyhusvedtak fra 2005. Bystyrets høyhusstrategi tillater ikke høyhus i Nydalen.
  • Planforslaget er i strid med byrådets og bystyrets forutsetninger for å tillate et tårn på Gullhaug torg i planvedtaket fra 2010: et minimalt fotavtrykk. Arbeiderpartiet, Rødt og Kristelig Folkeparti støttet ikke forslaget om å tillate et tårn i Nydalen.
  • Planforslaget er i strid med kommunens målsetting i styringsdokumentet «Prinsipper for gjenåpning av elver og bekker i Oslo» om «å gjenåpne flest mulig av Oslos lukkede bekke- og elvestrekninger», og i strid med retningslinjen i KDP Akerselva miljøpark om at «åpning av elva bør knyttes til definerte utbyggingsetapper». Planforslaget gjør det umulig å gjenåpne Akerselva på et senere tidspunkt.
  • Planforslaget er i strid med den bindende bestemmelsen i kommuneplanens § 13.3 Vassdrag om at «åpne strekninger av elver, bekker, vann og dammer skal opprettholdes». I planforslaget lukkes et åpent parti av Akerselva i hele elvas bredde.
  • Planforslaget er i strid med retningslinjen i kommuneplanens § 13.3 Vassdrag om at «innenfor en sone på minimum 20 meter fra vannkant for hovedløp […] bør det ikke oppføres ny bebyggelse, nye anlegg eller gjøres vesentlige terrenginngrep». Planforslaget tillater Avantor å bygge et høyhus oppå Akerselva.
  • Gjeldende reguleringsplan fra 2010 er bedre enn planforslaget, men bør avløses av en plan i tråd med Arbeiderpartiets, Rødts og KrFs stemmegivning i 2010, dvs. uten bebyggelse.
  • Det at forslaget er et forbildeprosjekt i FutureBuilt-programmet, er ingen grunn til å gi dette planforslaget særbehandling. Som navnet «Det skulle bare mangle» på Bjørvika-konferansen 24. januar 2019 tilsier, en konferanse som byrådsleder Raymond Johansen åpnet, skulle det bare mangle at en i 2019 ikke har høye klimaambisjoner for nye bygg.
  • • EU-kommisjonen kåret Oslo til Europas miljøhovedstad i 2019 under henvisning til at «Oslo was commended for working systematically to re-open waterways». Er det et vedtak om å bygge et høyhus oppå Akerselva som Oslo skal skryte av i 2019?

Dette skriver de to foreningene i et brev av 12. februar 2019 til Byrådsavdeling for byutvikling.

Saksinnsyn


Skrevet i Akerselva, Uttalelser | Legg igjen en kommentar

Utformingen av Bispekilen er svært viktig

– Oslo Elveforum og Alnaelvas Venner setter stor pris på at det nå er konkludert med at «Bispekilen bør få en utforming med sjøvann så langt inn i kanalen som Statens Vegvesen kan akseptere», dvs. 20 meter fra Kong Håkon 5.s gate, og at overgangspartiet mellom sjøvannskilen og eksisterende rør under gata utformes med vannfall og ett, horisontalt vannspeil. Dette skriver de to foreningene i et fellesbrev til Norconsult.

Bjørvika Utbyggings visjon om  Bispekilen
Bjørvika Utbyggings visjon for Bispekilen

Skrevet i Ukategorisert, Uttalelser | Merket med | Legg igjen en kommentar