Velkommen til Vinterdag på Sagstua

Skrevet i Ljanselva-blogg | Legg igjen en kommentar

Trine Johnsen er ambassadør for miljøhovedstaden!

Trine Johnsen har vært primus motor i Miljøprosjekt Ljansevla og i Oslo Elveforum. Nå er hun miljøambassadør i Oslo Europeisk Miljøhovedstad 2019. Se filmen om henne her!

Skrevet i Nyheter, Ukategorisert | Legg igjen en kommentar

Påklager vedtak om utbygging av Stasjonsallmenningen Sør

Bjørvika Infrastruktur vil erstatte det ca. 20 x 40 m store vannbassenget med et fonteneanlegg som består av en rekke dyser, jf. denne illustrasjonen.
Bjørvika Infrastruktur vil erstatte det ca. 20 x 40 m store vannbassenget med et fonteneanlegg som består av en rekke dyser, jf. denne illustrasjonen.

Oslo Elveforum har i et brev av 7. januar 2019 påklaget Plan- og bygningsetatens (PBE) vedtak av 17. desember 2018 om rammetillatelse for Stasjonsallmenningen Sør i Bispevika. I rammetillatelsen gir PBE dispensasjon fra bestemmelsene for felt E6 i «§ 14 Vann, sjø» i bebyggelsesplan 5808, vedtatt av byutviklingskomiteen 12. mars 2008.

I klagen ber Oslo Elveforum om at PBEs vedtak endres slik at sjøen trekkes inn i Stasjonsallmenningen, og at sjøvannskilen så langt det er mulig utformes i samsvar med de opprinnelige planene for dette byrommet.

Les også merknadsbrevet av 31. oktober 2018.

Skrevet i Ukategorisert, Uttalelser | Merket med | Legg igjen en kommentar

Vi er stolt partner!

Oslo Elveforum og våre elve- og bekkegrupper er stolte av å gå inn i det nye året som samarbeidspartner til Oslo europeisk miljøhovedstad 2019. Nå gleder vi oss til året som kommer og til åpningshelgen 4. januar til 6. januar!

Les videre
Skrevet i Arrangementer | Legg igjen en kommentar

Leirskallen – stien utbedres

Stien vil være helt eller delevis stengt frem til påske.

Skrevet i Ljanselva-blogg, Ukategorisert | Legg igjen en kommentar

Byrådet forkaster planene for utbygging av Eterfabrikken ved Østensjøvannet

Østensjøvannet

Østensjøvannets Venner har i fire år arbeidet hardt for å stanse planene om rivning og boligbygging. Byrådet har nå endelig tatt stilling og avviser planene under henvisning til konsekvensene for natur og miljø. Dette er helt i tråd med hva vi og mange andre har uttrykt i høringsrundene og i direkte kontakt med politikerne.

Les videre
Skrevet i Østensjøvannet, Ukategorisert | Legg igjen en kommentar

Ida Fossum Tønnesen nominert til Årets Osloborger 2018!

Ida Fossum Tønnesen. Foto: Signe Dons / Aftenposten

Ida Fossum Tønnesen ved Mærradalsbekken. Foto: Signe Dons/Aftenposten

Ida Fossum Tønnesen er nominert i kåringen Årets osloborger 2018. Tønnesen er tidligere leder av Oslo Elveforum og har lagt ned enorm innsats for våre bekker og elver. Oslo Elveforum gratulerer!

Les intervju i Aftenposten og stem på Ida her.

Det er Aftenposten som hvert år i desember deler ut tittelen. Avisa skriver at Årets Osloborger skal være «en ildsjel som har beveget seg utenfor eventuelle stillingsinstrukser. En person som bruker tid og krefter på å gjøre hverdagen litt bedre for sine medmennesker. En som har gjort Oslo enda litt bedre å leve i.»

Skrevet i Nyheter | Legg igjen en kommentar

Miljøprosjekt Ljanselva ønsker alle God Jul og Godt nytt år.

Skrevet i Ljanselva-blogg | Legg igjen en kommentar

Støtte fra Sparebankstiftelsen til å lage turguidehefter

Julie M. Løddesøl (t.v.) og Trine Johnsen mottok tildelingsbrevet på Sparebankstiftelsen fine arrangement i Oslo 3. desember.

Julie M. Løddesøl (t.v.) og Trine Johnsen mottok tildelingsbrevet på Sparebankstiftelsen fine arrangement i Oslo 3. desember.

Oslo Elveforums Trine Johnsen og Julie M. Løddesøl var glade mottakere av midler fra Sparebankstiftelsen under tildelingsarrangementet i Oslo 3. desember. Pengene skal gå til å lage et turguidehefte over alle byens ti elver, samt Østensjøvannet, til Oslo blir miljøhovedstad i 2019. Heftet kommer på både norsk og engelsk, og vil vise kart, og hvordan man kommer seg til ulike steder langs vassdragene med kollektivtransport.

I Miljøhovedstadsåret ser Oslo Elveforum det som et mål å få flest mulig folk ut på tur for å glede seg over våre flotte vassdrag. Det gjelder skolebarn, såvel som byens egen befolkning, og selvsagt også tilreisende, norske eller utenlandske. Elvene og arbeidet med gjenåpning er jo nettopp en av årsakene til at Oslo ble funnet verdig å bli europeisk miljøhovedstad! Heftet skal være ferdig 01.03.2019. Ta kontakt med din nærmeste elvegruppe for å få tak i hefte(r) etter 1. mars. Eller ta kontakt med oss, om du kan bistå med distribusjon av heftet. Skriv i tilfelle til post@osloelveforum.no.

Les videre

Skrevet i Nyheter | Legg igjen en kommentar

Innlegg for samferdsels- og miljøkomiteen om forslag til kommuneplan for Oslo 2018

Under følger et sammendrag av Oslo Elveforums innlegg på samferdsels- og miljøkomiteens seminar 16.11.2018 om kommuneplan for Oslo 2018, hvor Are Eriksen og Ida Fossum Tønnessen deltok. Innlegget i sin helhet er vedlagt nederst i saken.

Det rødgrønne byrådet har lagt lista høyt: Oslo skal være en av Europas mest ambisiøse og handlekraftige byer innen miljø og klima. Når vi da vet hvor viktig elvene, bekkene og grøntdragene er i et klimaperspektiv – da må vi tenke stort, langsiktig og helhetlig. Byens ti hovedvassdrag og sidebekker bør åpnes gjennom hele byggesonen, og med sammenhengende turveier i brede, blågrønne belter. Og det må være fisk i alle elver og bekker.

Dette er fullt gjennomførbart – forutsatt at bystyret tar grep. Les videre

Skrevet i Nyheter | Legg igjen en kommentar