Turguider

Ida Fossum Tønnesen har skrevet flere artikler om Oslos elver og bekker, bl.a.  i tidsskriftet St. Halvard. I tillegg finnes andre gode turveiledere.

Lysakerelva  (St. Halvard)

Mærradalsbekken

Mærradalsbekken, Hoffselven og Frognerelven (St. Halvard)

Hoffselven utenom asfalten, av HFHorn

Akerselva (St. Halvard)

Bymiljøetatens turguide for Akerselva

Akerselva Digitalt er en vandringsguide til Akerselvas industrihistorie.

Hovinbekken og Alna (St. Halvard)

Gjersjøelva, Ellingsrudelva og Ljanselva  (St. Halvard)

Ljanselva – kart og kultur

Hvordan finner jeg fram til Østensjøvannet?

Vi kan dessuten anbefale boka til Frithjof Funder: «40 trivelige turer i Oslo».

God vandring