Turguider

Ida Fossum Tønnesen har skrevet flere artikler om Oslos elver og bekker, bl.a.  i tidsskriftet St. Halvard. I tillegg finnes enkelte andre gode turveiledere.

Lysakerelva

Mærradalsbekken

Mærradalsbekken, Hoffselven og Frognerelven

Akerselva

Bymiljøetatens turguide for Akerselva

Akerselva Digitalt er en vandringsguide til Akerselvas industrihistorie.

Hovinbekken og Alna

Gjersjøelva, Ellingsrudelva og Ljanselva

Turkart Ljanselva

Turvei langs Ljanselva

Hvordan finner jeg fram til Østensjøvannet?

Vi kan dessuten anbefale boka til Frithjof Funder: «40 trivelige turer i Oslo».

God vandring