Vellykket årsmøte i Oslo Elveforum

Årsmøtet ble holdt i ærverdige Havesalen på Frogner Hovedgård. Se flere bilder nederst.

Oslo Elveforum avholdt årsmøte onsdag 13. mars 2019 med vel 30 deltakere fra de ti elvegruppene og fra Østensjøvannets Venner.

Før årsmøtet inviterte Frognerelvens Venner til en guidet vandring fra tidligere Thunes Mek. Værksted i Drammensveien og opp Frognerelvdalen til Frognerparken. Frognerelvens Venner jobber iherdig for å få gjenåpnet også den nederste delen av elven, dvs. ned til Frognerkilen.

Årsmøtet gikk gjennom de ordinære årsmøtesakene, slik som årsberetning, regnskap, budsjett og valg.

Per Østvold (Akerselva) ble gjenvalgt som leder, mens Sidsel Andersen (Hovin) ble valgt som ny nestleder. Tidligere nestleder Julie M. Løddesøl stilte ikke til gjenvalg.

Etter årsmøtet består styret av følgende:

Per Østvold, leder – Akerselva

Sidsel Andersen, nestleder – Hovinbekken

Ellen Jacobsen, kasserer – Mærradalsbekken

Amund Kveim – Østensjøvannet

Trine Johnsen – Ljanselva

Vidar Berget, Alnaelva

John Tibballs – Lysakerelva

Bo Wingård – Lysakerelva og Bærum Elveforum

Varamedlemmer

  1. vara: Øyvind Fjeld – Frognerelven

2. vara: Frithjof Funder – Ellingsrudelva – gjenvalg

3. vara: Gerd Harriet Lindeberg – Hoffselvens

4. vara: Harald Lundstedt- Gjersjøelven. – gjenvalg

Rådgivergruppe med møterett

Karsten Sølve Nilsen – Hovinbekken

Are Eriksen- Akerselva, Hovinbekken og Alna

Ida Fossum Tønnessen – Mærradalsbekken

Leif Dan Birkemo – Østensjøvannet

Unni Eriksen – Frognerelven

Leif Bertnes – Ljanselva

Ulf Fredriksen

Kontakter:

Fiskeinteressene: Hjalmar Eide og Knut Vadholm

Velkontakter: Eivind Bødtker

Valgkomite:

Leif Bertnes

Bo Wingård

Sidsel Andersen

Årsmøteoppnevnt sekretær:

Anna Birkeland Olerud

Revisor:

BDO A/S

Dette innlegget ble publisert i Arrangementer. Bokmerk permalenken.