Nytt styringsdokument for gjenåpning av elver og bekker

Vann- og avløpsetaten i Oslo har nylig offentliggjort et nytt styringsdokument for gjenåpning av elver og bekker. Den første utgaven ble utgitt i 2015. Det nye styringsdokumentet gir fyldig informasjon om de fleste problemstillinger som dukker opp når gjenåpning står på dagsorden, og vil være et nyttig verktøy for utbyggere, politikere og kommunale etater.

Dokumentet er utarbeidet av den tverretatlige gruppen for gjenåpning av vassdrag, som ble etablert i 2017 etter oppdrag fra etatslederforumet Grøntteknisk forum som ledes av Plan- og bygningsetaten. Gruppen har deltakere fra VAV, BYM, PBE, EBY og Klimaetaten (KLI).

Listen over mulige bekkeåpningsprosjekter som fulgte med styringsdokumentet fra 2015 er ikke en del av dette styringsdokumentet. Forslag til elve- og bekkestrekninger som bør gjenåpnes skal behandles gjennom arbeidet med kommuneplanens arealdel.

Les styringsdokumentet her.

Dette innlegget ble publisert i Elve- og bekkeåpning, Ukategorisert. Bokmerk permalenken.