Oslo kan få ti blågrønne miljøparker!

Bildet er tatt ved Hovinbekken

Oslo har mulighet til å få ti miljøparker gjennom byggesonen – med vann, fisk, turstier, grøntområder og fantastiske friluftsmuligheter. I tillegg vil gjenåpning av lukkede elve- og bekkestrekninger ha enormt mye å si for Oslos mulighet til å håndtere våtere og villere vær. Etter vår mening har ikke Oslo råd til å la være å utvikle områdene langs elver og bekker i byggesonen. Dette skriver Oslo Elveforum i et innspill som er sendt Bymiljøetaten (BYM) i forbindelse med revidering av Behovsplanen for idrett og friluftsliv.

Oslo har ti vassdrag i byggesonen. Akerselva Miljøpark, som mange mener er Oslos nest viktigste byrom, er et glitrende eksempel på hva som er mulig å få til – forutsatt at det satses målbevisst. I tillegg til at svært mange Oslo-folk bruker miljøparken hver eneste dag, er Akerselva også et av Oslos mest besøkte turistmål. Elva har gode turstier (med unntak for Oslo S-området), store grøntområder, rent vann (i alle fall nord for Øvre Foss) og mange badeplasser, fisk, fugl og dyreliv.

Oslo Elveforum mener at det er fullt mulig å utvikle sammenhengende og gode turstier og grøntområder også ved de ni andre vassdragene i byggesonen, forutsatt at det satses målbevisst. En del er allerede på plass, men mye gjenstår.

I innspillsbrevet fremmer Oslo Elveforum 33 konkretet forslag til utbedring av turstiene langs elver og bekker i byggesonen.

Dette innlegget ble publisert i Uttalelser. Bokmerk permalenken.