Stor interesse for framtidig forvaltning av Lysakerelva

Stor interesse for debattmøte i LVV 21. mars 2018

Stor interesse for debattmøte i LvV

Et trettitalls personer møtte opp på møtet som Lysakervassdragets Venner (LvV) arrangerte onsdag 21. mars på Samfunnshuset Vest på Røa. Temaet for kveldens debatt var framtidig forvaltning av Lysakerelva.

John Tibballs, leder for LvV, innledet til debatt, og tok utgangspunkt i bystyret i Oslo sitt vedtak i juni 2017 om Kommunedelplan for Lysaker- og Sørkedalsvassdraget. I vedtaket blir byrådet i Oslo bedt om å gå i dialog med Bærum kommune for å «finne en god modell for helhetlig forvaltning som sikrer natur- og friluftsinteresser». Videre heter det i vedtaket at «Forvaltningsmodellen bør etterstrebe å trekke lokale krefter og ideelle organisasjoner som er engasjer i Lysakerelven med i planleggingen og gjennomføringen av skjøtselen».

Representanter for flere av partiene representert i bydelsutvalgene i bydelene Ullern og Vestre Aker, en representant for Ap i Bærum og flere velforeninger var invitert til å delta i debatten, og viste stor interesse for kveldens tema. 

Konklusjonen på møtet var at John Tibballs og LvV bør invitere bredt ut blant aktuelle bydelsutvalg i Oslo, politikere i Oslo og Bærum, velforeninger og andre interesserte til et nytt møte for å diskutere hvordan lokale krefter kan dra i gang et fast samarbeid. 

Styret i LvV. Fra venstre: Bo Wingård, Tormod Bønes, Kirsten Tibballs og John Tibballs. Inger Marie Fridhov var ikke til stede. Foto: PØ

Årsmøte i LVV
Forut for debattmøtet var det årsmøte i Lysakervassdragets Venner.

John Tibbals ble gjenvalgt som leder. Med seg i styret har han Bo Wingård, Inger Marie Fridhov, Tormod Bønes og Kirsten Tibballs.

 

 

Dette innlegget ble publisert i Arrangementer, Lysakerelva. Bokmerk permalenken.