Styringsdokument for elve- og bekkeåpninger på høring

Det er en politisk målsetning å gjenåpne lukkede bekke- og elvestrekninger i Oslo kommune der dette er mulig. Dette er viktig for å kunne håndtere klimaendringene med mer og kraftigere nedbør, og gjøre Oslo til en attraktiv, blågrønn by.

Ved gjenåpning av bekker og elver vil en rekke kommunale og private aktører være involvert. Styringsdokumentet som nå er sendt ut på høring, angir mål og krav til arbeidet med gjenåpning av bekker og elver og for de enkelte prosjektene, og angir hvordan disse kan oppnås. Det gis også en historisk oversikt over arbeidet og en kort beskrivelse over hvordan kommunen jobber med dette i dag og hvem som gjør hva.

Dokumentet beskriver også hvordan man kan utforme og dimensjonere gjenåpnede bekker og elver for å oppnå de mål og krav som stilles.

Oslo Elveforum vil i samarbeid med våre elve- og bekkegrupper avgi et fyldig høringssvar.

Svarfrist til Oslo kommune er satt til 31. januar 2022.

Dette innlegget ble publisert i Ukategorisert. Bokmerk permalenken.