Turstien i Liadalen fornyes

Det er følgende arbeider som skal utføres på deler av strekningen mellom Storåsveien og Hallager IdrettsPark:

· Oppbygging av nytt bærelag slik at turstien blir mer fremkommelig på alle årstider, også etter større nedbørsmengder. Vil samtidig gjøre turstien kjøresterk (ifm. brøyting og annen drift).

· Nytt toppdekke med 0-20 subbus (grus).

· Rehabilitering av eksisterende dreneringspunkt, samt nyetablering av noen dreneringspunkt for å lede overvann bort fra turstien. Gjelder totalt ca. 12 dreneringspunkter.

· Beskjæring langs turstien. Herunder åpning av lyspunkter, samt kantbeskjæring langs turstien for å åpne opp for lys og luft. Vil også gjøre den videre driften av turstien enklere. Inkluderer også felling av enkelte trær som vil legges igjen i terrenget pga. hensyn til biologisk mangfold.

· Opprensking av døde trær, grener og søppel i elveløpet. For å sikre at det eksisterende elveløpet ikke tettes igjen, samt at søppel ikke samles opp på slike punkter, vil vi fjerne flere hindringer.  Vi vil her ta noen av de punktene som er mest kritiske og som er tilgjengelige med maskin. Men det vil fortsatt være flere steder/punkter som vi ikke får tatt pga. tilgjengelighet/kapasitet.

· Bymiljøetatens lysseksjon vil også foreta en fullstendig oppgradering av lysanlegget på strekningen så snart turstien er fremkommelig etter våre arbeider.

· Vann– og avløpsetaten har også tettet en (eller muligens flere) lekkasje(r) i en overvannskum langs turstien.

Det er BYMiljøetaten som “eier” og drifter området langs Ljanselva.

Dette innlegget ble publisert i Ljanselva-blogg. Bokmerk permalenken.