Velkommen til seminar om forvaltning av urbane vassdrag

Foto: John Tibballs

Torsdag 19. april 2018 kl. 08.30–16.30
CIENS Forum, Forskningsparken – Oslo Science Park, Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Seminaret og lunsj er gratis

Påmelding innen 11. april: tinyurl.com/vassdrag2018 

Les seminarprogram

Målet med seminaret er få frem kunnskap og erfaringer for å forbedre forvaltningen av våre urbane vassdrag.

Asker, Bærum og Oslo kommuner har mange vassdrag som renner gjennom bymessig bebyggelse. De «urbane deler» av vassdragene utsettes for påvirkning fra mange brukere. Redusert opplevelsesverdi, tap av biologisk mangfold og forurensning blir ofte resultatet.

Mye godt arbeid gjøres for å bedre forholdene. Og mange aktører er involvert: kommuner, miljømyndigheter i stat og fylke, grunneiere og utbyggere, beboere og ideelle organisasjoner som de tre elvefora. Godt samarbeid er nøkkelen for å lykkes!

Seminaret tar for seg ansvarsfordelingen og fokuserer på praktisk forvaltning i de tre kommunene: Hvordan forvalter Asker, Bærum og Oslo sine vassdrag? Klarer vi å forene urbane kvaliteter med biologisk mangfold?

Hva kan vi lære av restaureringer og tiltak som er gjennomført? Hvilke gode eksempler har vi på praktisk samarbeide mellom kommuner, utbyggere, grunneiere og ideelle organisasjoner?

 

Dette innlegget ble publisert i Arrangementer. Bokmerk permalenken.