- Jubler for ny byrådserklæring i Oslo


– Den rødgrønne byrådserklæringen er godt nytt for Oslos elver og bekker, jubler Per Østvold, leder i Oslo Elveforum.

Det rødgrønne byrådet bestående av Arbeiderpartiet, MDG og SV la i dag fram sin politiske plattform for perioden 2019-2023. Mens de store mediene har satt søkelys på at byrådet vil redusere biltrafikken og satse ytterligere på sykkel, gange og kollektivtrafikk, har Oslos elvevenner ventet i spenning på om det kommer noen løfter om byens blågrønne nett.

Skjerper 20-meters-bestemmelsen

– Her er det faktisk veldig mye bra, sier Østvold etter å ha lest punkt 9 i byrådserklæringen om Natur og friluftsliv. Spesielt framhever han lovnaden om å «Ikke tillate nye bygg i de byggefrie beltene på 20 meter langs hovedvassdrag og 12 meter langs sidevassdrag».

– Dette er et stort framskritt sammenliknet med de vage bestemmelsene som vi i dag har i kommuneplanens juridiske del, framhever han. Men dette må følges opp med en ny instruks til plan- og bygningsetaten i Oslo.

Styrker vernet av miljøparkene

Østvold viser også til punktet om at byrådet vil «Utvide og styrke vernet av Østensjøområdet miljøpark, styrke vernet av Akerselva miljøpark, utrede opprettelse av Ljanselva miljøpark og lage en handlingsplan for realisering av Alnaelva miljøpark».

Også dette er konkretet og ambisiøse løfter, mener Østvold.

Svake gjenåpningsløfter

Han er ikke like fornøyd med byrådserklæringens løfter om gjenåpning av elver og bekker.  I byrådserklæringen sies det slik: «Gjenåpne flere elve- og bekkeløp, og etablere flere turtraseer og naturstier langs elver og turområder i byen». – Dette er lite konkret, mener Østvold. Her hadde vi håpet på at de rødgrønne partiene hadde fulgt opp forslag fra Oslo Elveforum om å satse på konkretet gjenåpningsprosjekter i bystyreperioden.

Parkopprøret har virket

Østvold mener at det er mer å glede seg over i byrådsplattformen. Han nevner at byrådet vil øke andelen areal regulert til grøntområder, og jobbe for nye grøntområder over hele byen blant annet på Filipstad, Skøyen, Veterinærhøyskolen, Nydalen, Hovinbyen og Ensjø. Her mener Østvold at byrådet kommer «parkopprøret» i møte.

Sukkerbiten

Byrådet vil dessuten ha flere sammenhengende turstier og grøntdrag fra Marka og ned til fjorden. Og det vil utrede de juridiske og økonomiske rammene for å kunne gjøre hele Sukkerbiten til et friområde.

100.000 trær

Byrådet vil også ha «en storstilt treplantingsdugnad i samarbeid med innbyggere, utbyggere og næringsliv, med mål om at det plantes 100.000 trær innen 2030.

Samtidig som Østvold roser det rødgrønne byrådets blågrønne satsing, påpeker han at Oslo Elveforum styre og aktive medlemmer dekker hele det politiske spekteret fra venstre til høyre. – Hos oss vil det være uenighet om mye i byrådsplattformen. Men jeg er helt sikker på at alle vil juble over satsingen på elver og bekker og på friluftslivet generelt.

Politisk arbeid lønner seg

Styret i Oslo Elveforum vedtok tidlig i høst hvilke krav som skulle fremmes til de rødgrønne partiene før forhandlingene om en ny byrådserklæring. Kravene ble rettet til partiene Arbeiderpartiet, MDG, SV og Rødt – både skriftlig og muntlig.  

– Vi har vært i møter med Arbeiderpartiet, SV og Rødt og lagt fram våre forslag. Og vi har snakket med MDG og Senterpartiet. Nå ser vi at politisk lobbyarbeid lønner seg. Nå har vi fått uttelling fordi vi har vært aktive og pågående, framhever Østvold.

Les hele byrådserklæringen

Dette innlegget ble publisert i Politikk. Bokmerk permalenken.