Kategoriarkiv: Rapporter og planer

Damregister for Oslo

Lars-Evan Pettersson, pensjonert ingeniør fra NVE og aktiv i Miljøprosjekt Ljanselva, påtok seg i 2017 å oppjustere Oslo Elveforums damregister. Bakgrunnen er at Ida Hvoslef i Oslo Elveforum for en del år siden laget et register over alle dammer (vannflater) … Les videre

Skrevet i Kart, Rapporter og planer | Merket med | Legg igjen en kommentar

Oslo Elveforums merknader til forslag til ny kommuneplan

I brev til byrådet i Oslo av 29. juni 2017 kommer Oslo Elveforum med fyldige merknader til forslag til ny samfunnsdel i kommuneplanen. Du kan lese hele brevet her.  

Skrevet i Rapporter og planer, Uttalelser | Legg igjen en kommentar

Handlingsprogram for økt byliv i Oslo sentrum

Plan- og bygningsetaten (PBE) har lagt fram et foreløpig utkast til handlingsprogram for økt byliv i Oslo sentrum. Oslo Elveforum (OE) og Miljøforeningen Akerselvas Venner (MAV) har i et felles merknadsbrev datert 16. mai 2017 gitt en grundig tilbakemelding med merknader til handlingsprogrammets overordnede … Les videre

Skrevet i Rapporter og planer, Uttalelser | Legg igjen en kommentar

Oslo Elveforums strategiplan

Oslo Elveforums visjon: Levende vassdrag fra Marka til Fjorden. Oslo Elveforums formål: Å arbeide for at byens vassdrag skal være friske og rene, åpne og tilgjengelige for befolkningen. OEs strategiplan, vedtatt på årsmøtet 24. mai 2016: Strategiplan Oslo Elveforum – 24.05.2016

Skrevet i Rapporter og planer | Legg igjen en kommentar

Kommuneplan 2015 – Oslo mot 2030

Kommuneplanen er kommunens overordnede strategiske styringsdokument for den videre utviklingen i byen. Et utkast til kommuneplan ble lagt ut til offentlig ettersyn 11.02.2014. Det kom til sammen inn 241 uttalelser til planutkastet, fra statlige og kommunale virksomheter, frivillige organisasjoner, interessegrupper … Les videre

Skrevet i Rapporter og planer | Legg igjen en kommentar

Strategi for overvannshåndtering i Oslo 2013-2030

I Oslo ønsker vi å gi vannet tilbake sin plass i byen Hvis vi i større grad tar hånd om overvannet over bakken i åpne og fleksible flerbruksløsninger kan vi både utsette risikoen for at vi får oversvømmelser, og sørge … Les videre

Skrevet i Rapporter og planer | Legg igjen en kommentar

Byøkologisk program Oslo kommune 2011-2016

Vedtatt av bystyret 23. mars 2011. VISJON OG HOVEDMÅL: Oslo skal være et bærekraftig bysamfunn der alle har rett til ren luft, rent vann og tilgang på gode friområder. Les hele programmet her.

Skrevet i Rapporter og planer | Legg igjen en kommentar