Kategoriarkiv: Rapporter og planer

Rapport om miljøtilstanden i Oslos vassdrag

Vann og avløpsetaten (VAV) har over flere år overvåket vassdragene i Oslo for å se effekten av tiltak på avløpsnettet, miljøtilstanden i resipientene og tilførsler til Oslofjorden. I november 2020 utga VAV rapporten “Overvåking av Oslos vassdrag 1980 – 2019”, skrevet … Les videre

Skrevet i Rapporter og planer, Ukategorisert | Legg igjen en kommentar

Vassdrag i Øst- og Sørmarka

Her finner du en beskrivelse av vassdragene mellom Oslofjorden og Øyern.

Skrevet i Ljanselva-blogg, Rapporter og planer, Vassdragsforvaltning | Legg igjen en kommentar

Postdammen på Nordstrand

Her finner du en rapport (fra 2008) om Postdammen. Dammen ligger på en privat eiendom på 6,5 mål som nå (sept. 2020) er til salgs. Vil den bli fylt igjen og tomten bebygget med mange hus?

Skrevet i Ljanselva-blogg, Rapporter og planer | Legg igjen en kommentar

Damregister for Oslo

Lars-Evan Pettersson, pensjonert ingeniør fra NVE og aktiv i Miljøprosjekt Ljanselva, påtok seg i 2017 å oppjustere Oslo Elveforums damregister. Bakgrunnen er at Ida Hvoslef i Oslo Elveforum for en del år siden laget et register over alle dammer (vannflater) … Les videre

Skrevet i Kart, Rapporter og planer | Merket med | Legg igjen en kommentar

Oslo Elveforums merknader til forslag til ny kommuneplan

I brev til byrådet i Oslo av 29. juni 2017 kommer Oslo Elveforum med fyldige merknader til forslag til ny samfunnsdel i kommuneplanen. Du kan lese hele brevet her.  

Skrevet i Rapporter og planer, Uttalelser | Legg igjen en kommentar

Handlingsprogram for økt byliv i Oslo sentrum

Plan- og bygningsetaten (PBE) har lagt fram et foreløpig utkast til handlingsprogram for økt byliv i Oslo sentrum. Oslo Elveforum (OE) og Miljøforeningen Akerselvas Venner (MAV) har i et felles merknadsbrev datert 16. mai 2017 gitt en grundig tilbakemelding med merknader til handlingsprogrammets overordnede … Les videre

Skrevet i Rapporter og planer, Uttalelser | Legg igjen en kommentar

Oslo Elveforums strategiplan

Oslo Elveforums visjon: Levende vassdrag fra Marka til Fjorden. Oslo Elveforums formål: Å arbeide for at byens vassdrag skal være friske og rene, åpne og tilgjengelige for befolkningen. OEs strategiplan, vedtatt på årsmøtet 24. mai 2016: Strategiplan Oslo Elveforum – 24.05.2016

Skrevet i Rapporter og planer | Legg igjen en kommentar

Kommuneplan 2015 – Oslo mot 2030

Kommuneplanen er kommunens overordnede strategiske styringsdokument for den videre utviklingen i byen. Et utkast til kommuneplan ble lagt ut til offentlig ettersyn 11.02.2014. Det kom til sammen inn 241 uttalelser til planutkastet, fra statlige og kommunale virksomheter, frivillige organisasjoner, interessegrupper … Les videre

Skrevet i Rapporter og planer | Legg igjen en kommentar

Strategi for overvannshåndtering i Oslo 2013-2030

I Oslo ønsker vi å gi vannet tilbake sin plass i byen Hvis vi i større grad tar hånd om overvannet over bakken i åpne og fleksible flerbruksløsninger kan vi både utsette risikoen for at vi får oversvømmelser, og sørge … Les videre

Skrevet i Rapporter og planer | Legg igjen en kommentar

Byøkologisk program Oslo kommune 2011-2016

Vedtatt av bystyret 23. mars 2011. VISJON OG HOVEDMÅL: Oslo skal være et bærekraftig bysamfunn der alle har rett til ren luft, rent vann og tilgang på gode friområder. Les hele programmet her.

Skrevet i Rapporter og planer | Legg igjen en kommentar