SaFoVa

Samarbeidsforum for vassdrag (SaFoVa) ble opprettet i 2001 etter initiativ fra daværende byråd for miljø og samferdsel, Hilde Barstad.

I SaFoVa møter Oslo Elveforum representanter for kommunale etater.
Forumet skal være en tverrfaglig møteplass for informasjon og diskusjon om forvaltningen av elver, bekker, vann og dammer i byggesonen i Oslo. Forumet kan gi råd til og ta initiativ overfor byrådet og berørte etater.

Mandat

Mandatet for SaFoVa ble vedtatt i 2002. Av mandatet framgår bl.a. følgende:

Oppgavene 

 • Status for vassdragene
  Forumet skal bidra til en generell økt kunnskap om vassdragene. Forumet skal bidra til at utviklingen av byens vassdrag skjer på grunnlag av nødvendig fagkunnskap.
 • Informasjon på tvers av etater og fagmiljøene.
  Deltakerne skal informere forumet om saker av betydning for utvikling av vassdragene. Det gjelder spesielt i dispensasjonssaker i 20 m-sonen til vassdragene.
 • Rådgiver
  Forumet kan gi råd til og ta initiativ overfor byrådet og berørte etater.
 • Kommunikasjon med byens innbyggere
  Forumet skal vurdere og eventuelt komme med forslag til kommunens informasjon om bruk og utvikling av vassdragene. Videre kan forumet bidra til å formidle synspunkter fra byens innbyggere og organisasjoner til byrådet og kommunale etater.
 • Konflikter og utfordringer
  Forumet skal diskutere konflikter og utfordringer knyttet til utvikling av og avrenning til vassdragene.
 • Planer og tiltak for utvikling av vassdragene – elve- og bekkeåpninger Forumet skal vurdere og eventuelt foreslå tiltak for utvikling av vassdragene og prioritering mellom disse, herunder gjenåpning av elve- og bekkelukninger.

Arbeidsform

Vassdragsforumet møtes etter behov. Forumet skal arbeide for et samlet syn hos medlemmene. Der dette ikke lykkes skal forumet i sin kommunikasjon med andre gi uttrykk for alle medlemmers syn i saken.