Om Hovinbekken

Hovinbekken renner fra nord til syd i Oslo, i et bekkedrag mellom Akerselva og Alna. Hovinbekken har ikke mindre enn fire tilløp. En bekk kommer fra Årvollåsen og renner ned langs Glassberget mot Selvbyggerveien. En annen kommer fra Linderudseter-høgdene, renner gjennom Isdammen og kommer ned langs Årvollveien ovenfor Stig. Så har vi en bekk som kommer fra området rundt Grefsenkleiva. Til sist har vi bekken gjennom skytterlagsområdet som under navnet Almedalsbekken kommer fra Kapteinsputten ved Linnerudkollen sportsstue som må regnes som Hovinbekkens øverste kildevann.

PA240911Hovinbekken er byens mest lukkede elv, men de siste par årene er flere strekninger blitt åpnet og inkludert i spennende parkanlegg knyttet til eksisterende og nyanlagte boligområder i byen. Vår blogg har flere reportasjer fra disse bekkeåpningene.

Alle bekkens navn lengst ovenfra og ned: Almedalsbekken, Årvollbekken, Borrebekken, Økernbekken, Hasla, Hovinbekken, Nonne-bekken og endelig Klosterelven.