Ljanselva

Velkommen til Ljanselva.

Nedenfor kan du velge mye informasjon, bilder og kart over elven
og om oss som passer på den.
I søkefeltet oppe til høyre kan du søke med navn ++

Miljøprosjekt Ljanselva:


Blogg:


Ljanselva Miljøpark:


Skole/rydding/liv:


Bilder/publikasjoner:


Ljanselva er livsnerven i et natur- og kulturlandskap som varierer fra kupert, tett  skoglandskap rundt Lutvann,  åpent barskoglandskap rundt Nøklevann til den frodigste norske urskog med et unikt biologisk mangfold.  Kulturminner finnes langs hele den nesten 13 km lange elva.

Mangfoldet gjør elva og dalen til en spennende arena for så vel turgåere som forskere.
Turveinettet er av varierende kvalitet – fra fineste turvei fra Fiskevollen gjennom Liadalen, forbi Hauketo og opp til Stenbråtveien og fra Sagløkka/Skullerud-krysset og inn i Østmarka  –  til en krevende sti gjennom ”Urskogen” mellom Engersbråten og Leirskallen.

I juni 2003 vedtok Oslo bystyre å verne et 100 meter bredt belte på begge sider av elva fra Østmarka til fjorden – dels som friområde – dels som naturvernområde.
Oslo kommune har valgt ut 14 “stille områder” – deriblant Ljanselva.