Bli med!

Oslo Elveforum har ti elve- og bekkegrupper. I tillegg kommer Østensjøvannets venner. Noen av elvegruppene er medlemsorganisasjoner med kontingent. Andre er nettverk av frivillige.

Alle elve- og bekkegrupper trenger flere frivillige som kan bidra med noe. Du velger selv hvor mye du vil være med på.

Ta kontakt med den aktuelle elve- eller bekkegruppen.

Du finner oss også på Facebook og Twitter.