Hoffselvens Venner

Noen av de aktive i Hoffselvens Venner: Fra venstre: Julie M. Løddesøl, Hans Fredrik Horn , Eivind Bødtker (styreleder), Gerd Lindeberg, Egil Baanrud, Kari Os Birkeland. Foto: Åsa Maria Mikkelsen, bydel Ullern.

Hoffselvens Venner er en frivillig forening for ivaretakelse av Hoffselven med bielver, og turdraget langs elven, og er tilknyttet Oslo Elveforum.

Foreningen arbeider med skilting, informasjon, rydding og elve-vandringer fra Midtstuen T-bane stasjon til Bestumkilen.

Medlemskap koster kr. 100 per år. VIPPS: 576100

Kontaktperson
Eivind Bødtker
Tlf. 480 90 686
E-post: eivind.bodtker@outlook.com

Du finner oss på Facebook.