Hoffvassdragets Venner

Hoffvassdragets venner er en frivillig forening for ivaretakelse av Hoffselven, med bielver, og turdraget langs elven. Vi er medlem i Oslo Elveforum, og er opptatt av at elven blir synlig og tatt vare på. Vi arrangerer turer langs vassdraget, og inviterer til dugnader.

Gruppen er åpen for alle og vi ønsker innspill.

Man blir medlem av Hoffvassdragets venner ved å betale kr 100 pr år til konto 1503.50.21245 eller VIPPs til 576100

Kontaktperson
Eivind Bødtker
Tlf. 480 90 686
E-post: hoffvassdragetsvenner@gmail.com

Du finner oss også på Facebook.