Kategoriarkiv: Vassdragsforvaltning

Invitasjon til seminar «Levende vassdrag fra Marka til Fjorden»

Oslo Elveforum (OE) og Miljøforeningen Akerselvas Venner (MAV) arbeider for friske og rene Oslo-vassdrag som er åpne og tilgjengelige for befolkningen. Med dette seminaret ønsker vi å stimulere til forsterket innsats for byvassdragene og naturen rundt. Tid: Onsdag 29. mai … Les videre

Skrevet i Arrangementer, Vassdragsforvaltning | Legg igjen en kommentar

Kanadagullris

Se her Østensjøvannets Venners beskrivelse av hvordan fjerne Kanadagullris.

Skrevet i Vassdragsforvaltning | Legg igjen en kommentar

Kantvegetasjon

Slik bevares den – se faktaark fra Bymiljøetaten.

Skrevet i Vassdragsforvaltning | Legg igjen en kommentar

Vassdrag i Øst- og Sørmarka

Her finner du en beskrivelse av vassdragene mellom Oslofjorden og Øyern.

Skrevet i Ljanselva-blogg, Rapporter og planer, Vassdragsforvaltning | Legg igjen en kommentar

Vassdragene må få et sterkere vern i kommuneplanen

I et brev til byrådet i Oslo foreslår Oslo Elveforum at vassdragene må få et sterkere vern i kommuneplanen når den nå skal revideres. – Vår erfaring fra de drøyt to og et halvt årene som er gått siden kommuneplanen … Les videre

Skrevet i Uttalelser, Vassdragsforvaltning | Legg igjen en kommentar

Overvannshåndtering

Vann- og avløpsetaten i Oslo kommune har utgitt en veileder for utbygger om overvannshåndtering, sist revidert 13. februar 2015. Les veilederen her.  

Skrevet i Vassdragsforvaltning | Legg igjen en kommentar

Lov om vassdrag og grunnvann (vannressursloven)

Vannressursloven har til formål å sikre en samfunnsmessig forsvarlig bruk og forvaltning av vassdrag og grunnvann. Les loven her.

Skrevet i Vassdragsforvaltning | Legg igjen en kommentar

EUs vanndirektiv og vannforskriften

EUs rammedirektiv for vann, vanndirektivet, er et av de viktigste miljødirektivene i Europa. Direktivet gir konkrete miljømål som vi er forpliktet å nå. Det viktigste verktøyet er helhetlige vannforvaltningsplaner i hver vannregion, på linje med resten av EU. Norge har … Les videre

Skrevet i Vassdragsforvaltning | Legg igjen en kommentar

Vannportalen

Vannportalen gir deg høve til å følgje med i myndigheitene sitt arbeid med heilskapleg vassforvaltning. På Vannportalen.no finn du informasjon om arbeidet med å gjennomføre forskrifta om rammer for vassforvaltninga i Noreg (vannforskriften) og anna arbeid knytt til EU sitt … Les videre

Skrevet i Vassdragsforvaltning | Legg igjen en kommentar

Rikspolitiske retningslinjer for vernede vassdrag

Det er utarbeidet en egen forskrift med retningslinjene for vernede vassdrag. Les forskriften her.

Skrevet i Vassdragsforvaltning | Legg igjen en kommentar