Medlemsgrupper

Oslo Elveforum har 11 medlemsgrupper. Fem av våre medlemsgrupper har personlig medlemskap: Lysakervassdragets Venner, Hoffselvens Venner, Frognerelvens Venner, Miljøforeningen Akerselvas Venner, Alnaelvas Venner og Østensjøvannets Venner.

Mærradalsbekken, Frognerelva, Hovinbekken, Ljanselva og grensevassdragene Gjersjøelva mot Oppegård og Ellingsrudelva mot Lørenskog har arbeidsgrupper med aktive vassdragsvenner og elvevoktere.

Uansett organisering driver elvevennene sitt arbeid i kontakt med velforeninger, historielag, natur- og miljøforeninger og lokalmiljøet.