Årsmøte i Oslo Elveforum 15. april 2024

Årsmøtet 2023. Ida Fossum Tønnesen på talerstolen.

Tid: Mandag 15. april kl. 18:00

Sted: Nordstrand bydelshus, Langbølgen 1.

Vertskap: Miljøprosjekt Ljanselva.

Kollektivtransport: T-bane 1 eller 4 til Lambertseter. Deretter to min. gange.

Møtet starter med enkelt servering. Deretter vil Sverre Samuelsen holde et foredrag om Ljanselva.

I tillegg til styret og rådgivere kan lokale elve- og bekkegrupper ha med seg 1-3 personer (eller flere etter avtale). Påmelding via elve- og bekkegruppene.

Saksliste for årsmøtet:

 1. Konstituering
  A. Godkjenning av innkalling og saksliste.
  B. Valg av møteleder og sekretær.
  C. Valg av to personer til å underskrive årsmøteprotokollen.
 2. Årsberetning for 2023.
 3. Regnskap for 2023, herunder revisors rapport.
 4. Budsjett 2024.
 5. Valg.
  A. Valgkomiteen legger fram sin innstilling på leder, styremedlemmer, varamedlemmer og rådgivere.
  B. Valg av valgkomite.

Velkommen!

Dette innlegget ble publisert i Arrangementer og merket med . Bokmerk permalenken.