Besøkssenter våtmark Oslo

Østensjøvannet besøkssenterBesøkssenter våtmark Oslo er et av seks nasjonalt autoriserte besøkssentre for våtmark. Senteret startet sin virksomhet i 2012 og får støtte av Miljødirektoratet. Senteret har to avdelinger, en ved Østensjøvannet og en på Fornebu (Lilløyplassen), og dekker dermed både ferskvann og sjø.

I 2017 hadde begge avdelingene til sammen 18 000 besøkende, hvorav nesten 10 000 var skoleelever og barnehagebarn. Av totalt antall besøkende var over 10 000 av dem på avdelingen ved Østensjøvannet, og 7 600 av dem var skoleelever.

Senteret ved Østensjøvannet

Senteret ved Østensjøvannet ligger på Bakkehavn gård og drives av Østensjøvannets Venner. Her tilbys faste og skreddersydde undervisningsopplegg hele året, basert på en samarbeidsavtale med Utdanningsetaten. Undervisningen foregår oftest i felt, men med selve senteret som base for presentasjoner. I sommerhalvåret er senteret vanligvis åpent for publikum på søndager, og som oftest med en aktivitet som for eksempel humlekassesnekring eller fugletitting. Ny utstilling ble åpnet høsten 2017 av ordfører Marianne Borgen.

Program og mer informasjon finner du på våre nettsider.

Prosjektleder og naturveileder Toril Hasle kan kontaktes på e-post: post@vatmarkoslo.no