Mærradalsbekkens Venner

Ida Fossum Tønnessen

Mærradalsbekkens Venner er en arbeidsgruppe med aktive vassdragsvenner og elvevoktere.

Ta kontakt hvis du ønsker å bidra.

Kontaktperson
Ida Fossum Tønnessen,
m: 907 75 123
e-post: ida.fossum@getmail.no