Kategoriarkiv: Elve- og bekkeåpning

Hovinbekken bør gjenåpnes ut til strandlinjen år 1300

Det er svært uheldig at byråd Hanna E. Marcussen støtter Bane NORs planer om å bygge en hall for redningstog på busstomta i Schweigaards gate 35–51. Her bør Hovinbekken gjenåpnes i bekkens historiske trasé fra Klosterenga til strandlinjen år 1300. … Les videre

Skrevet i Elve- og bekkeåpning, Hovinbekken, Uttalelser | Legg igjen en kommentar

Ut i Naturen – NRK – 2002

Oslo Elveforums ildsjeler forteller allerede i 2002 om visjoner for gjenåpning av Oslo-elvene – se nrk-filmen

Skrevet i Elve- og bekkeåpning, Ukategorisert | Legg igjen en kommentar

Møte i “nye” SaFoVa

I et møte i Samarbeidsforum for vassdrag (SaFoVa) den 27. juni ble et nytt mandat for forumet godkjent. I det nye mandatet er det lagt vekt på at forumet skal være en arena for gjensidig informasjonsutveksling. Det nye mandatet er … Les videre

Skrevet i Elve- og bekkeåpning, SaFoVa | Legg igjen en kommentar

Riv Nylandsbrua!

Skrevet i Akerselva, Elve- og bekkeåpning | Legg igjen en kommentar

Oslo Elveforums innspill til revidering av styringsdokumentet

I brev av 1. februar 2017 til Vann- og avløpsetaten har Oslo Elveforum fremmet en rekke forslag til forbedringer av dokumentet “Prinsipper for gjenåpning av elver og bekker i Oslo”. Les hele brevet.  

Skrevet i Elve- og bekkeåpning | Legg igjen en kommentar

Prinsipper for gjenåpning av bekker og elver i Oslo 2015

Det er en politisk målsetning å gjenåpne flest mulig av Oslos lukkede bekke- og elvestrekninger. Dette er viktig for å kunne håndtere klimaendringene med mer og kraftigere nedbør, og gjøre Oslo til en attraktiv, blågrønn by. Ved gjenåpninger vil en … Les videre

Skrevet i Elve- og bekkeåpning | Legg igjen en kommentar

Bekker i Oslo

ANDRE VASSDRAG over hele byen i alfabetisk rekkefølge. Denne oversikten omfatter ikke alle vassdrag i Oslo.  Vi interesserer oss også for de mange bortgjemte bekker i byggesonen, for skjulte og åpne dammer og våtmarker. For å gjøre listen mer komplett vi … Les videre

Skrevet i Elve- og bekkeåpning | 1 kommentar

Oslos gjemte/glemte bekker med utløp i fjorden.

I tillegg til de ti elvene vi i dag omtaler som byens hovedvassdrag, fantes det i sin tid også noen mindre vassdrag med utløp direkte i fjorden. Disse siste er alle overdekket. Iberegnet et enormt antall sidebekker til alle Oslos … Les videre

Skrevet i Elve- og bekkeåpning | Legg igjen en kommentar

Ta elva tilbake til byen

Ta elva tilbake til byen – var slagordet Oslo Elveforum benyttet da arbeidet startet år 1999-2000. Det startet i medvind fra både politiske og administrative myndigheter som i en årrekke hadde forberedt det gjennombruddet som kom ved årtusenskiftet. Oslos elver … Les videre

Skrevet i Elve- og bekkeåpning | Legg igjen en kommentar