Om Frognerelven

Foto: Trine Johnsen

Frognerbekken/Sognsvannsbekken kommer fra Sognsvann via Frognerparken til Frognerkilen. Vassdraget har et nedbørsfelt på 2 kvadratkilometer med Åklungene, Svartkulp, Sognsvann, Blanksjøene og Båntjern som større vannkilder. Sognsvannsbekken og Frognerelven er hovedløpet i det 7 km lange vassdraget fra Sognsvann til Frognerkilen. To viktige sidebekker er Risbekken og Gaustadbekken.

Les mer i Ida Fossum Tønnessens artikkel i St. Hallvard