Om Hoffselven

Julie M. Løddesøl og resten av styret i i Hoffselven venner har merket elveløpet fra Smestad t-banestasjon til Bestumkilen. Foto: Åsa Maria Mikkelsen

 

Denne siden er under utvikling.

Les også:

Mærradalsbekken, Hoffselven og Frognerelven. St. Hallvard 4/2009

Hoffselven – Min-elv

Naturkart – Hoffselven

Hoffselvens voktere

Statusrapport Hoffselvens Venner 2016

Se video som Bydel Ullern og fotograf Åsa Maria Mikkelsen har laget, fra turen langs Hoffselvvassdraget, fra Smestad til Bestumkilen: Langs Hoffselven – fra Smestad til Bestumkilen