Om Hoffselven

Styret i i Hoffselven venner har merket elveløpet fra Smestad t-banestasjon til Bestumkilen. Foto: Åsa Maria Mikkelsen

Mærradalsbekken, Hoffselven og Frognerelven. St. Hallvard 4/2009

Hoffselven – Min-elv

Naturkart – Hoffselven

Hoffselvens fugler og dyr

Husløse Hoff – en film fra 1953

Se video som Bydel Ullern og fotograf Åsa Maria Mikkelsen har laget, fra turen langs Hoffselvvassdraget, fra Smestad til Bestumkilen: Langs Hoffselven – fra Smestad til Bestumkilen