Skilt

Oslo Elveforum har stått for informasjonstavler for 8 av elvegruppene. Selve skiltet er i aluminium med påmalt trykk – tekst og bilder. Disse har vist seg å ha god holdbarhet mot vær og vind. Faktisk også tagging (se lenger ned). Stativene (de fleste) er i grønnmalt treverk.

I tillegg har flere av gruppene egne skilt. Du finner mange rundt Østensjøvannet og langs Ljanselva er det 8 store info-tavler og rundt 50 mindre skilt.

Og vi håper flere av gruppene tar initiativ til egne skilt. OE hjelper til (kontakt: se nederst).

Vedlikehold:

Elvegruppene må selv vedlikeholde skiltene. Zalo-vask en gang eller to i året er lurt.

Tagging:

Dessverre hender det at skilt blir tagget ned. Da gjelder det å fjerne dette så fort som mulig.

Vi har funnet et brukbart middel: AGS 221 Tunn. Ta kontakt med oss (se under) så ordner vi med væske og bruksanvisning.

Kontakt: Trond: 915 57 547 eller Leif: 909 22 194. Eller epost til post@osloelveforum.no