Hovinbekkgruppa

Sidsel Andersen

Hovinbekkgruppa ønsker å fremme gjenåpning av Hovinbekken gjennom Oslo by. Lokalhistorie, blått innslag i ny parkopparbeidelse, samt gangveier som følger bekkefaret er viktige fokusområder.

Sidsel Andersen er leder for Hovinbekkgruppa.
E-post: sidsel.ark@gmail.com