Turguider

Oslo Elveforum har laget en turguide til Oslos 10 elver og bekker i byggesonen, samt Østensjøvannet. Turguiden deles ut gratis på Visit Oslo (Turistinformasjonen) på Oslo S (gamle Østbanehallen).

Turguiden finnes også på engelsk. Du kan laste ned begge utgaver her:

Turguide til Oslos bekker og elver (norsk)

Tour guide. How to find Oslo’s rivers and streams?

 

Andre turguider

Hoffselven med rullestol/rullator/barnevogn/bil

Ida Fossum Tønnesen har skrevet flere artikler om Oslos elver og bekker, bl.a.  i tidsskriftet St. Halvard. I tillegg finnes andre gode turveiledere.

Lysakerelva  (St. Halvard)

Mærradalsbekken

Mærradalsbekken, Hoffselven og Frognerelven (St. Halvard)

Hoffselven utenom asfalten, av HFHorn

Akerselva (St. Halvard)

Bymiljøetatens turguide for Akerselva

Akerselva Digitalt er en vandringsguide til Akerselvas industrihistorie.

Hovinbekken og Alna (St. Halvard)

Gjersjøelva, Ellingsrudelva og Ljanselva  (St. Halvard)

Ljanselva – kart og kultur

Hvordan finner jeg fram til Østensjøvannet?

Vi kan dessuten anbefale boka til Frithjof Funder: “40 trivelige turer i Oslo”.

God vandring