Kart + Kultur

Velkommen på tur langs Ljanselva!

Det finnes en god sti og efterhvert turvei langs elva fra Lutvann nord i Østmarka til Fiskevollbukta ved Bunnefjorden. Noen steder er turveien et stykke fra elven – men her går det gjerne en sti nærmere.

Miljøprosjekt Ljanselva har laget en trykket turguide som du kan finne i en postkasse på den store infoskilttavlen ved Sagdammen. Men du kan også se og skrive ut den ut -> Elvelangs.

Vi har også laget et online tur- og opplevelseskart – som du ser over –  her stort kart.

Trykk på bildet nedenfor for å få det hendig delt opp. Du kan skrive ut, forstørre og forminske. Oversiktskartet er delt i 5 deler – på det kan du klikke på rødt navn nede i høyre hjørne i hver delrute for å få frem aktuell del med kart, tekst og bilder. På hver enkelt del kan du nederst klikke deg videre til en annen del:

Vi har flere turbeskrivelser:

Kanskje er du også interessert i å følge en av sidebekkene: Gjersrudbekken, Prinsdalsbekken, Lusetjernbekken eller Dalsbekken?   Av disse fire sidebekkene er det foreløpig bare Gjersrudbekken og Dalsbekkken som kan by på en ordentlig turvei med barnevogn- og sykkelstandard. Prinsdalsbekken og Lusetjernbekken renner inntil videre lukket på flere strekninger.

I tillegg er det en “Kulturvandring” fra Lutvann til Hvervenbukta (oppdatert 2/2018):

St. Halvard har beskrivelse av elvene – her Gjersjøelva + Ellingsrudelva + Ljanselva.

Oslofjorden.com har også turforslag!

Skiforeningen har forslag til turer året rundt – til fots, på sykkel og ski i hele Oslomarka – se skiforeningskartet.

Naturvernforbundet i Oslo og Akershus har laget naturkart for mange områder og elver, deriblant Ljanselvas øvre og nedre del – se noa.no.

A-magasinet nr 2 – 2022 har en fin artikkel om en tur langs Ljanselva.

Reisekick har tatt en tur langs elven.

God tur – hjemme og langs Ljanselva! (Kontakt oss gjerne hvis du har kommentarer, forslag, bilder eller spørsmål – send epost til: Sverre Samuelsen )

Tur- og Kulturminner langs Ljanselva

Ljanselva har i århundreder vært en livsnerve og ”blodåre” i våre bydeler. Vannet gav liv, energi og livsgrunnlag for menneskene som bodde her. Fortsatt finnes mange gamle spor av menneskers liv langs elva. Dette er kulturminner som er viktig å bevare. Miljøprosjekt Ljanselva jobber med å få registrert og få vernet disse kulturminnene for ettertiden.

En prosjektgruppe ledet av Lasse Heimdal med representanter fra tilliggende bydeler, vel, Søndre Aker Historielag, Rotary og Oslo Elveforum jobber/jobbet sammen med Byantikvaren i Oslo for å få registrert kulturminnene, slik at de kan vurderes for oppføring på kommunens ”gule liste” over verneverdige objekter. Gruppen samler inn historiske data, fotodokumentasjon og GPS-posisjoner. Materialet skal også bearbeides og tilrettelegges for brukere av friområdene langs elva.
En presentasjon (fra 2009) noen av av kulturminnene.

Les også om:

En Oktoberdag i 2004 i Liadalen

Bautasteinen i Liadalen

Bygdeborgen på Midtåsen

Skullerudsaga – “Tid som svandt” – en historie av Paul Bukier

Hoppbakker i Leirskallen-området

Fosser har vært svært viktige – les mer om disse med sager og møller: Vannfallene

Ljansviadukten – jernbanebroen over Liadalen – se innlegg i Holmøiasider.

Kruttverket i Liadalen – en Beskrivelse (2021) og historien om da det “gikk-i-lufta”.

“Østkantens Amazonas” – naturen langs Ljanselva av Anders Thylén (Kongeveien 2021-2)