Kart + Kultur

Velkommen på tur langs Ljanselva!

Det finnes en god sti og efterhvert turvei langs elva fra Lutvann nord i Østmarka til Fiskevollbukta ved Bunnefjorden. Noen steder er turveien et stykke fra elven – men her går det gjerne en sti nærmere.

Miljøprosjekt Ljanselva har laget en trykket turguide som du kan finne i en postkasse på den store infoskilttavlen ved Sagdammen. Men du kan også se og skrive ut den ut -> Elvelangs.

Vi har også laget et online tur- og opplevelseskart – som du ser over –  her stort kart.

Trykk på bildet nedenfor for å få det hendig delt opp. Du kan skrive ut, forstørre og forminske. Oversiktskartet er delt i 5 deler – på det kan du klikke på rødt navn nede i høyre hjørne i hver delrute for å få frem aktuell del med kart, tekst og bilder. På hver enkelt del kan du nederst klikke deg videre til en annen del:

Vi har flere turbeskrivelser:

Kanskje er du også interessert i å følge en av sidebekkene: Gjersrudbekken, Prinsdalsbekken, Lusetjernbekken eller Dalsbekken?   Av disse fire sidebekkene er det foreløpig bare Gjersrudbekken og Dalsbekkken som kan by på en ordentlig turvei med barnevogn- og sykkelstandard. Prinsdalsbekken og Lusetjernbekken renner inntil videre lukket på flere strekninger.

I tillegg er det en “Kulturvandring” fra Lutvann til Hvervenbukta (oppdatert 2/2018):

St. Halvard har beskrivelse av elvene – her Gjersjøelva + Ellingsrudelva + Ljanselva.

Oslofjorden.com har også turforslag!

Skiforeningen har forslag til turer året rundt – til fots, på sykkel og ski i hele Oslomarka – se skiforeningskartet.

Naturvernforbundet i Oslo og Akershus har laget naturkart for mange områder og elver, deriblant Ljanselvas øvre og nedre del – se noa.no.

A-magasinet nr 2 – 2022 har en fin artikkel om en tur langs Ljanselva.

Reisekick har tatt en tur langs elven.

God tur – hjemme og langs Ljanselva! (Kontakt oss gjerne hvis du har kommentarer, forslag, bilder eller spørsmål – send epost til: Sverre Samuelsen )

Tur- og Kulturminner langs Ljanselva

Ljanselva har i århundreder vært en livsnerve og ”blodåre” for livet i våre bydeler. Vannet gav liv, energi og livsgrunnlag for menneskene som bodde her. Fortsatt finnes mange hundre år gamle spor av menneskers liv langs elva. Dette er kulturminner som er viktig å bevare. Miljøprosjekt Ljanselva har tatt et et initiativ for å få registrert og få vernet disse kulturminnene for ettertiden.

En prosjektgruppe ledet av Lasse Heimdal med representanter fra tilliggende bydeler, vel, Søndre Aker Historielag, Rotary og Oslo Elveforum jobber/jobbet sammen med Byantikvaren i Oslo for å få registrert kulturminnene, slik at de kan vurderes for oppføring på kommunens ”gule liste” over verneverdige objekter. Gruppen samler inn historiske data, fotodokumentasjon og GPS-posisjoner. Materialet skal også bearbeides og tilrettelegges for brukere av friområdene langs elva.
En presentasjon (fra 2009) noen av av kulturminnene.                    Les også om:

Bygdeborgen på Midtåsen

Skullerudsaga – “Tid som svandt” – en historie av Paul Bukier

Hoppbakker i Leirskallen-området

Fosser har vært svært viktige – les mer om disse med sager og møller: Vannfallene

Ljansviadukten – jernbanebroen over Liadalen – se innlegg i Holmliasider her.

Kruttverket i Liadalen – en Beskrivelse (2021) og historien om da det “gikk-i-lufta”.

“Østkantens Amazonas” – naturen langs Ljanselva av Anders Thylén (Kongeveien 2021-2)