Kategoriarkiv: Uttalelser

Kommuneplanens arealdel

Oslo Elveforum har utarbeidet et fyldig høringssvar på Oslo kommunes utkast til kommuneplanens arealdel. Høringsfristen er satt til 22. desember 2023. I høringssvaret heter det blant annet: Oslo Elveforum støtter helhjertet bestemmelsen i pkt. 17.1 c om at det ikke … Les videre

Skrevet i Uttalelser | Legg igjen en kommentar

Endelig blir det byggeforbud langs byvassdragene

Tekst og foto: Per Østvold Kommuneplanens arealdel som ble sendt ut på høring før sommeren, inneholder et viktig forslag for byvassdragene i Oslo. Oslo kommune har lenge hatt retningslinjer om at det ikke bør tillates nye tiltak i en sone … Les videre

Skrevet i Akerselva, Uttalelser | Merket med | Legg igjen en kommentar

Fraråder nytt sykehus på Gaustad

Helse- og omsorgsdepartementet har lagt Helse Sør-Øst RHF sitt reviderte planforslag for Nytt sykehus på Gaustad ut på offentlig ettersyn og høring. I en fellesuttalelse datert 1. juli 2022 fraråder Oslo Elveforum og Frognervassdragets Venner på det sterkeste planforslaget pga. … Les videre

Skrevet i Frognerelva, Uttalelser | Legg igjen en kommentar

Schweigaards gate 41-53

– Vi støtter helhjertet PBEs forslag om å gjenåpne Hovinbekken i bekkens historiske traséover planområdet fra Oslo gate (mellom Oslo gate 1 og Schweigaards gate 53) og vestover,som ledd i en sammenhengende gjenåpning av Hovinbekken fra Klosterenga, mellomSchweigaards gate 54 … Les videre

Skrevet i Hovinbekken, Uttalelser | Legg igjen en kommentar

Småhusplanen

Oslo Elveforum hovedinntrykk er at forslaget til småhusplan vil føre til en betydelig forbedring. Det å se trær, vegetasjon og vann som en levende sammenheng, er helt nødvendig for å kunne få til en reell bedring av bymiljøet for både … Les videre

Skrevet i Uttalelser | Merket med | Legg igjen en kommentar

Oslo Elveforum ber byråd instruere PBE om vernesoner langs vassdrag

I et brev til byråd Hanna E. Marcussen (MDG) av 17. november 2021 ber Oslo Elveforum og Hoffselvens Venner om at byråden instruerer Plan- og bygningsetaten (PBE) om håndhevelse av de byggefrie sonene på 20 og 12 meter langs byens … Les videre

Skrevet i Hoffselven, Uttalelser | Legg igjen en kommentar

Blågrønne verdier må få større oppmerksomhet

Kulturmiljømeldingen er et bra dokument, men mangler oppmerksomhet om de blågrønne kvalitetene, påpeker Oslo Elveforum i sitt høringssvar av 25. august 2021. Meldingen ble lagt fram av Byantikvaren i mai 2021. Kulturmiljø er det nye samlebegrepet for kulturminner, kulturmiljø og … Les videre

Skrevet i Uttalelser | Merket med | Legg igjen en kommentar

Utbyggingsavtalen for Middelalderparken

Oslo Elveforum og Alnaelvas Venner har i brev av 5. august 2021 sendt følgende merknader til forslaget til utbyggingsavtale mellom Oslo kommune og Bane Nor SF til oppfyllelse av rekkefølgebestemmelsen i § 7.2 i reguleringsplanen for Follobanen (S-4735) vedrørende Klypen … Les videre

Skrevet i Alnaelva, Uttalelser | Merket med | Legg igjen en kommentar

Påklager vedtak om ny brannstasjon

Oslo Elveforum har i brev av 8. juli 2021 påklaget rammetillatelsen av 17. juni 2021 der Plan- og bygningsetaten gir tillatelse til å oppføre ny Sentrum brannstasjon i felt A2 i Festningsallmenningen på vestsiden av Bjørvika. Tiltaket er i strid … Les videre

Skrevet i Uttalelser | Merket med | Legg igjen en kommentar

Hovinbekken bør gjenåpnes ut til strandlinjen år 1300

Det er svært uheldig at byråd Hanna E. Marcussen støtter Bane NORs planer om å bygge en hall for redningstog på busstomta i Schweigaards gate 35–51. Her bør Hovinbekken gjenåpnes i bekkens historiske trasé fra Klosterenga til strandlinjen år 1300. … Les videre

Skrevet i Elve- og bekkeåpning, Hovinbekken, Uttalelser | Legg igjen en kommentar