Fraråder nytt sykehus på Gaustad

Nytt sykehus Gaustad
Illustrasjon i planforslaget 2020.

Helse- og omsorgsdepartementet har lagt Helse Sør-Øst RHF sitt reviderte planforslag for Nytt sykehus på Gaustad ut på offentlig ettersyn og høring. I en fellesuttalelse datert 1. juli 2022 fraråder Oslo Elveforum og Frognervassdragets Venner på det sterkeste planforslaget pga. de negative konsekvenser byggeprosjektet kan få for Sognsvannsbekken og Frognervassdragets miljøkvaliteter og biologiske mangfold på kort og lang sikt.

Unni Eriksen har vært Oslo Elveforums og Frognervassdragets venners saksbehandler.

Saksinnsyn.

Dette innlegget ble publisert i Frognerelva, Uttalelser. Bokmerk permalenken.