Ellingsrudelvas Venner

Ellingsrudelvas Venner er en arbeidsgruppe av frivillige personer som er aktive elvevenner og elvevoktere. Vi er opptatt av skilting, rydding, restaurering av kulturminner, tilgjengelighet og vannkvalitet.

Vi er medlem av Oslo Elveforum og samarbeider med Lørenskog Elveforum.

Ta kontakt hvis du ønsker å bidra.

Kontaktperson

Frithjof Funder – p: 22 21 14 71, m: 909 61 265, e-post: hfunder@online.no