Frognervassdragets Venner

Frognervassdragets Venner er en forening av vassdragsvenner og elvevoktere.

Foreningen arbeider for at Frognervassdraget skal være et levende vassdrag fra marka til fjorden. Ryddedugnader, skilting, opparbeiding av turstier, vannprøver og oppfølging av reguleringsplaner er blant
arbeidet som foreningen arbeider for. I tillegg avgir foreningen uttalelser i saker som berører vassdraget. Det utarbeides også informasjonsmateriell, og det arrangeres
elvevandringer.

Ta kontakt hvis du ønsker å bidra.

Kontaktperson
Kari Dogger,
m: 911 89 912
e-post: kari.dogger@gmail.com 

Du finner oss også på Facebook.