Fraråder nytt sykehus på Gaustad

Nytt sykehus Gaustad
Illustrasjon i planforslaget 2020.

Helse- og omsorgsdepartementet har lagt Helse Sør-Øst RHF sitt reviderte planforslag for Nytt sykehus på Gaustad ut på offentlig ettersyn og høring. I en fellesuttalelse datert 1. juli 2022 fraråder Oslo Elveforum og Frognervassdragets Venner på det sterkeste planforslaget pga. de negative konsekvenser byggeprosjektet kan få for Sognsvannsbekken og Frognervassdragets miljøkvaliteter og biologiske mangfold på kort og lang sikt.

Unni Eriksen har vært Oslo Elveforums og Frognervassdragets venners saksbehandler.

Saksinnsyn.

Skrevet i Frognerelva, Uttalelser | Legg igjen en kommentar

Alnaelvas Venner feiret 20 år

Fra mottakelsen i Rådhuset. Sidsel Andersen overrekker blomster til Helén Svensson. Foto: Kari Dogger.

Alnaelvas Venner feiret sitt 20-årsjubileum i Oslo Rådhus den 14. juni 2002. Ordfører Marianne Borgen inviterte til mottakelse i det vakre Munchrommet.

Ordføreren ønsket velkommen, gratulerte og takket for innsatsen så langt. Helén Svensson som nylig har overtatt som leder i Alnaelvas Venner, takket pionerene, ikke minst Vidar Berget, som har ledet Alnaelvas Venner de siste 12 årene.

Sidsel Andersen, nestleder i Oslo Elveforum, gratulerte jubilanten og overrrakte blomster. Tone Buberg, som var med på å stifte Alnaelvas Vener, fortalte om begynnelsen – med kampen for Hølaløkka og Leirfossen.

Skrevet i Alnaelva, Arrangementer | Legg igjen en kommentar

Fraråder høyhus på Lilletorget 1

Forslagsstillers illustrasjon av det ca. 96 m høye bygget.

I en fellesuttalelse fra Oslo Elveforum og Miljøforeningen Akerselvas Venner frarådes på det sterkeste at det tillates høyhus på Lilletorget 1.

I uttalelsen som er datert 14. juni 2022, skriver de to foreningene blant annet at:

– Høyhuset vil ha stor innvirkning på bebyggelse og byrom i nærområdet, herunder på
fredete Prinds Christian Augusts Minde og andre bygninger med stor bevaringsverdi.
– Høyhuset vil svekke solforholdene både for bevaringsverdige bygninger og byrom,
for beboerne i Olafiagangen og for brukerne av Vaterlandsparken og Akerselva.
– Planforslaget gir ikke noe tilbake til byen som kan forsvare at det oppføres en 96 m
høy bygning på Lilletorget 1, og at over 1 300 m2 av friområdet i Vaterlandsparken
omreguleres til torg.

Saksinnsyn.

Skrevet i Ukategorisert | Legg igjen en kommentar

Schweigaards gate 41-53

Tegning: Dronninga Landskap

– Vi støtter helhjertet PBEs forslag om å gjenåpne Hovinbekken i bekkens historiske trasé
over planområdet fra Oslo gate (mellom Oslo gate 1 og Schweigaards gate 53) og vestover,
som ledd i en sammenhengende gjenåpning av Hovinbekken fra Klosterenga, mellom
Schweigaards gate 54 og 56 fram til Schweigaards gate, gjennom Munkeparken etter
kryssing under Schweigaards gate i kulvert, ned Munkegata til Oslo gate og videre fram
til busstomta etter kryssing under Oslo gate i kulvert. Dette skriver Oslo Elveforum og Hovinbekkens Venner i en fellesuttalelse datert 6. juni 2022 til planforslaget for Schweigaards gate 41-53.

Saksinnsyn

Skrevet i Hovinbekken, Uttalelser | Legg igjen en kommentar

Toplansløsningen er best

Majorstuen T-banestasjon. Foto: Unni Eriksen

– Toplansløsningen legger opp til en full gjenåpning av Frognerelva og bedre løsninger for et parkanlegg i området. Det omfatter også en gangvei lagt nærmere elva og en mer sammenhengende sykkelvei opp til Blindern. Vi anbefaler sterkt toplansløsningen som gir best uttelling både for befolkningen, landskapet og miljøet.

Dette skriver Frognervassdragets Venner og Oslo Elveforum i en fellesuttalelse datert 31. mai 2022 til forslaget til planprogram for Majorstuen T-banestasjon.

Bakgrunnen er at Sporveien har satt i gang arbeidet med å omregulere Majorstuen T-banestasjon basert på detaljregulering for Fornebubanen vedtatt i 2018. Omreguleringen legger til rette for en T-banestasjon med fire spor på ett plan under dagens stasjonsområde, etablering av nytt grøntdrag i Blindernaksen og gjenåpning av Frognerbekken.

Bygging av Fornebubanen er nå satt i spill, men planarbeidet for Majorstuen T-banestasjon fortsetter.

Gjenåpner Frognerelva

Bygging av ny T-banestasjon gjør det mulig å gjenåpne Frognerelva fra Majorstuen stasjon opp til Frøen. Dette innebærer frigjøring av et areal på ca. 100.000 m2 i et av de tettest befolkede områdene i Oslo. Den gjenåpnede Frognerelva vil bli et sentralt element i dette området og i den lokale stedsutviklingen.

Alternativene

De to alternativene er illustrert på denne måten i planprogrammet:

Saksinnsyn.

Skrevet i Ukategorisert | Legg igjen en kommentar

Elvedronningen fyller 80

Ida Fossum Tønnessen

Ida Fossum Tønnessen har gjennom et langt yrkesliv blitt kalt både «parkdronning» og «skogvokter». Men blant venner i Oslo Elveforum klinger «elvedronning» bedre. Gjennom mange år har hun kjempet for gjenåpning av Oslos elver og bekker. Den 29. mai fyller hun 80 år.

Tekst og foto: Per Østvold

Ida serverer lunsj i solskinnet. Vi sitter på balkongen i hennes leilighet i Holmenkollåsen – en balkong som er fylt opp med blomsterkrukker og planter av alle slag. – Det er ikke vanskelig å se at du er utdannet gartner, sier jeg. Ida smiler fornøyd tilbake.

– Allerede som ganske ung hadde jeg interesse for planter og alt grønt, forteller Ida. Det var et naturlig valg for meg å begynne i gartnerlære på Kalnes jordbruksskole i Østfold. Deretter tok jeg artium for å kunne studere på landbrukshøgskolen på Ås. På gartnerskole i Lier fikk jeg grunnutdanningen som anleggsgartner i 1964.  På NLH, der jeg studerte fra 1964 til 1967 ble jeg landskapsarkitekt. Det er et yrkesvalg jeg aldri har angret på, sier Ida.

Ida ble født under andre verdenskrig, og vokste opp i Oslo og Bærum. Hennes mor var utdannet førskolelærer, men etter at hun giftet seg, fikk hun aldri anledning til å gå ut i lønnet arbeid, selv om hun ønsket dette. Dette var ikke en uvanlig situasjon for kvinner på 1960-tallet. Det var forventet at kvinner skulle ta seg av barn og hjem, og barnehageplasser fantes nesten ikke.

– Jeg var fast bestemt på at jeg ikke skulle havne i samme situasjon som mor, forteller Ida. Da jeg traff Einar, han som ble min ektefelle, var jeg egentlig ikke så opptatt av å få barn. Jeg trodde at barnefødsler ville gjøre det vanskelig å bruke min utdannelse og realisere min egen yrkeskarriere. Men fordi Einar så sterkt ønsket å bli far, og fordi han tilbød seg å dele på alt husarbeid, slik at jeg kunne fortsette som landskapsarkitekt, lot det seg likevel gjøre. Og det er jeg selvsagt glad for i dag. Vi har fått to fine sønner som i sin tur har gitt meg seks barnebarn – en stor gave.

(Les mer på neste side.)

Skrevet i Ukategorisert | Merket med , | Legg igjen en kommentar

Småhusplanen

Foto: Oslo komune

Oslo Elveforum hovedinntrykk er at forslaget til småhusplan vil føre til en betydelig forbedring. Det å se trær, vegetasjon og vann som en levende sammenheng, er helt nødvendig for å kunne få til en reell bedring av bymiljøet for både mennesker og livet rundt oss. Dette skriver Oslo Elveforrum i en uttalelse datert 20. mai 2022 til utkastet til revisjonen av småhusplanen i Oslo.

(Les mer på neste side.)

Skrevet i Uttalelser | Merket med | Legg igjen en kommentar

Fuglesangtur langs Ljanselva

Skrevet i Ljanselva-blogg | Legg igjen en kommentar

Elverusken ved Ljanselva

3.mai var Elverusken på plass ved Hauketo der klasse 4A på Prinsdal skole stilte elevsterke opp. Med hjelp fra Ruskenfolk, NVC og Miljøprosjekt Ljanselva ble området rundt Hauketo og langs Gjersrudbekken ryddet. Stor aktivitet og mange “funn” – se bilde.

14. juni fortsetter Elverusken langs Akerselva fra Vaterlandsparken.

Skrevet i Ljanselva-blogg | Legg igjen en kommentar

Vårdag på Sagstua

Skrevet i Ljanselva-blogg, Ukategorisert | Legg igjen en kommentar