Bli med på en elvevandring

Langs Alnaelva. Foto: Aslak Malmåsen

Under Friluftslivets uke 2.-11. september 2023 kan du bli med på flere arrangementer langs Oslos byvassdrag.

Lørdag 2. september kl. 21.30:
Natt i naturen – Bli med å lyse etter fisk i Alnaelva

Møt opp på Grorud T-banestasjon. Buss 79 til Grorud, eller linje 4 og 5 til Grorud T-banestasjon.

I Alna finner vi ørret og ørekyte. Bli med på tur etter mørkets frembrudd for å lyse etter fisk. Det passer for alle. Kle deg etter vær å ha på deg godt fottøy. Vi teller fisk fra Grorud T banestasjon og helt ned til Hølaløkka. Turen tar 2 timer.

Se også Alnaelvas Venner på Facebook.

Arr: Alnaelvas Venner.

Søndag 3. september kl. 11.00:
Vandring langs Akerselva

Ta trikk 11 eller 12 til Kjelsås og gå av på siste holdeplass ved Trikkehallen. Der møtes turdeltakerne kl. 11:00. Alternativt kan man ta buss 54 eller lokaltog til Kjelsås stasjon og gå ca. 200 meter nordøst til Trikkehallen i Midtoddveien. Hvis du ikke finner oss eller blir forsinket, kan du varsle turleder Per Østvold på tlf. 916 94 130.

Miljøforeningen Akerselvas Venner inviterer til en guidet vandring langs Akerselva. Tema er Akerselvas kultur- og industrihistorie og naturverdier. Oppmøte ved Kjelsås-trikkens endeholdeplass (200 meter fra Kjelsås jernbanestasjon) søndag 3. september 2023 kl. 11:00.

Turen går først ned til Maridalsvannet og elveoset. Deretter følger vi Akerselva ned til Vulkan / Mathallen, hvor turen avsluttes. Underveis blir det 30 minutters pause i Nydalen, hvor det er mulig å kjøpe mat og drikke. Ta gjerne med matpakke. Per Østvold er guide på den første delen. Fra Nydalen og ned til Bjølsenfossen overtar Erik Østlyngen som guide. Han vil fortelle om fugleliv, trær og planter langs elva. Deretter guider Per Østvold ned til Hønse-Lovisas Hus og videre til Mathallen / Vulkan-området, hvor turen avsluttes. I dette området er det mange serveringssteder.

Turen er på 8 km på god tursti, tar ca. 3,5 timer inkl. pauser, og passer for alle aldre. Påmelding til: post@akerselvasvenner.no
Maks 30 deltakere.

Arr. Miljøforeningen Akerselvas Venner.

Søndag 3. september. MERK: kl. 13.00:
Istid og datid langs Lysakerelva

Oppmøte: På Svingen bru over Grinidammen. Østeråsbanen til Ekraveien T GPS koordinater: sone 32, N 6647125, E 0591275

I samarbeid med Røa Vel leder Lysakervassdragets venner en vandring langs Lysakerelva fra Svingen bru ved Grinidammen til Bogstadvannets osdemning og tilbake langs motsatt elvebredden. Turen, som går på bra turveier med én kort stigning, tar noe over 2 timer i rolig tempo.

Arr.: Lysakervassdragets venner/Røa Vel

Tirsdag 5. september kl. 11.00:
Kulturhistorisk vandring langs Alna på dagtid – fra Grorud til Kværnerbyen

Bli med på kulturhistorisk tur langs Oslos lengste elv. Oppmøte på Grorud T- banestasjon. Det blir flere stopp underveis med informasjon om mulige bekke- og elveåpninger samt informasjon om elvas historie. Passer best for dem som liker natur og historie. Turen tar 3 til 4 timer.

Se også Alnaelvas Venner på Facebook.

Arr.: Alnaelvas Venner.

Tirsdag 5. september kl. 18.00:
Natur- og kulturhistorisk vandring i Ljanselvas nedre del

Tog L2 til Ljan stasjon, gå langs Ljabruveien til Herregårdsveien. Buss 81 til Herregårdsveien. Oppmøte ved Joker Ljan, Von Ødkens vei 1, Oslo (øverst i Herregårdsveien).

Natur og kulturhistorisk guidet vandring langs Ljanselvas nedre del med mye historie i vakre Liadalen. Vi følger turveien som er forholdsvis lett å gå helt til utløpet i Fiskevollbukta. De som vil, kan ta turveien videre langs Nedre Ljanskollen til Hvervenbukta. Mye av traseen er skiltet med informasjon om natur og kultur, men vi stopper enkelte steder og forteller mer og svarer på spørsmål. Passer best for dem som er interessert i natur og historie, men alle er velkommen uansett alder! Gode sko og klær etter vær!

Oppmøte ved Joker Ljan, Von Ødkens vei 1, Oslo (øverst i Herregårdsveien).

Ingen påmelding. Velkommen til en trivelig kveldstur – varighet ca. 2 timer.

Onsdag 6. september kl. 16.30:
Tur langs Alna – Bli bedre kjent med urskogen midt i Oslo

Møt opp på broen på Brynseng t – banestasjon. Vi anbefaler å ta kollektivt.

Passer for alle. Vi følger Alna fra Bryn nedover igjennom urskogen til Svardalsparken der elva går ned i kulvert. Urskogspreget kommer av at her får skogen lov til å stelle seg selv. I elveskogen finnes det trær i alle aldre med innslag av død ved. Både stående og liggende (gadd og låg). Sopp er med på å bryte ned død ved. Dette fører til et rikt liv av både insekter og fugler. Kle deg etter vær og ha på deg gode sko. Turen tar 2 timer.

Se også Alnaelvas Venner på Facebook.

Arr: Alnaelvas Venner

Lørdag 9. september kl. 11.00:
Lanseringsvandring langs Hoffvassdraget

Hoffvassdragets Venner inviterer til vandring. Vi går med vårt nye turveiskart med oppmøte på følgende steder lørdag 9. september kl. 11.00: 

Midtstuen t-banestasjon

Holmen t-banestasjon.

Fra begge steder skal vi følge vassdragene nedover til de (og vi) møtes ved Dronningfossen nærmere Hoff. Deretter går vi ned til Bestumkilen.

Begge turer er guidet og alle vil få vårt nye turveiskart til bruk under turen.

De som ønsker det, kan forkorte turen. Flere steder underveis finnes busser og t-banestasjoner (Smestad/Hoff/Skøyen).

Mer info: Send en e-post til: Gerd.Lindeberg@gmail.com

Arr.: Hoffvassdragets Venner.

Dette innlegget ble publisert i Arrangementer. Bokmerk permalenken.