Om Gjersjøelva

Gjersjøelva renner fra nordenden av Gjersjøen, ved Gjersjø bru, og ut i Bunnefjorden langs med Oppegård båthavn. I over 400 år har man skipet ut trelast fra Gjersjøelvas munning, og fortsatt kan vi i dag se ruiner etter omfattende virksomhet langs elven. Her er rester etter demninger, rørledninger, brofundamenter, hustufter, veifar, samt fundamenter til møller, sager, kraftverk og salpeterverk.

Les mer på dette nettstedet om Oppegård kommune.

Les Ida Fossum Tønnessens artikkel om Gjersjøelva i St. Halvard 3+4/2010.

Gurisaga i Gjersjøelva

Gjersjøelva